Derfor er indløsningsretten vigtig for aktionærerne

Formueplejeselskaberne har indført en unik indløsningsret, der sikrer, at aktionærerne kan sælge aktier tilbage til en på forhånd garanteret kurs i forhold til den indre værdi.

Det er med likviditet i markedet som med blod i årerne, vand i rørene og strøm i ledningerne. Vi tænker ikke over det, før det svigter. Og det er med indløsningsret som med menneskeret og stemmeret. Vi tænker ikke over det, men det er nu nogle gode rettigheder at have.

Ud over et solidt afkast mellem 15% og 32% i 2010 kan aktionærerne i de børsnoterede Formueplejeselskaber se tilbage på et år, hvor indløsningsretten blev en afgørende fordel for deres investering i Formueplejeselskaberne. Indløsningsretten er permanent og blev endeligt indfaset i perioden fra den 1. juni 2010 til den 1. december 2010.

Baggrunden for indløsningsretten

Før finanskrisen i 2008 var indløsningsret ikke et tema, da handelskursen på Formueplejeselskaberne og andre investeringsselskaber typisk lå tæt på indre værdi. Efter finanskrisen ramte de finansielle markeder i efteråret 2008, begyndte Formueplejeselskaberne og investeringsselskaber overalt i Europa at blive handlet til kurser under indre værdi. Først efter selskabsloven blev ændret den 1. januar 2010, blev det muligt at implementere et vedtægtsbestemt program med effektiv indløsningsret og tilbagekøb af egne aktier. Blandt udbyderne af investeringsselskaber i Danmark er Formuepleje den eneste, som har reageret på denne mulighed.

Alt er endelig implementeret og effekten er tydelig på børskursen. Forskellen er endnu mere tydelig, når man sammenligner med andre investeringsselskaber uden indløsningsret:

 

 Indre værdi 

 Børskurs 

Forskel

Indløsningsret

Formuepleje

 

Formuepleje Optimum

         115,0

    114,00

0,9%

Ja

Formuepleje Pareto

         261,7

    259,00

1,0%

Ja

Formuepleje Safe

         154,7

    150,00

3,0%

Ja

Formuepleje Epikur

         344,6

    337,50

2,1%

Ja

Formuepleje Penta

         146,4

    142,50

2,7%

Ja

Formuepleje Merkur

         210,0

    206,00

1,9%

Ja

Formuepleje LimiTTellus

         130,1

    127,00

2,4%

Ja

Sydbank

FormueEvolution l

      8.306,0

 7.350,00

11,5%

Nej

FormueEvolution ll

         712,0

    640,00

10,1%

Nej

Alm. Brand Bank

Alm. Brand Formue

           96,3

      91,00

5,5%

Nej

Spar Nord Bank

Spar Nord Formueinvest

           0,97

        0,62

36,1%

Nej

Indre værdi den 18. januar og sidst noteret børskurs klokken cirka 13.00 samme dag.

Effekten har en vinder - de nuværende aktionærer i formueplejeselskaber, som har fået kursstigningen samt et produkt med fuld gennemsigtighed og sikkerhed for likviditet. 

Beholdningen af egne aktier

På grund af indløsninger og opkøb af egne aktier i markedet er beholdningen af egne aktier steget.

I Formueplejeselskaberne er den gennemsnitlige beholdning af egne aktier i løbet af 2010 øget fra 5% til 27% - altså en stigning på 22 %-point. Ikke overraskende er stigningen i beholdningen af egne aktier netop steget i 2. halvår af 2010 - samtidig med indfasningen af indløsningsretten.

Med andre ord har 78 ud af 100 aktionærer valgt at beholde deres aktier i 2010, mens 22 har valgt at sælge deres aktier i Formueplejeselskaberne. De 22 har i stedet valgt at

  • købe Formuepleje Fokus eller Investeringsforeningen Globus.
  • stå kontant, bruge likviditet til nedbringelse af gæld eller til drift egen virksomhed
  • købe andre værdipapirer

Hvad skal der ske med de opkøbte egne aktier?

Egne aktier er ikke en del af balancen i Formueplejeselskaberne. Det betyder, at enhver form for gearing og egenkapital er korrigeret i selskabernes regnskaber og risikostyring.

Det er med andre ord økonomisk set uden betydning om egne aktier beholdes eller annulleres ved en kapitalnedsættelse. Selskaberne har hidtil ikke set nogen grund til at annullere aktierne, da en senere efterspørgsel således kun kan imødekommes med aktieemissioner, som er dyre og bureaukratiske at gennemføre. En omkostning som kommer til at skulle bæres af aktionærerne.

Set i bakspejlet i 2010 er de store vindere aktionærerne i Formueplejeselskaberne. De har fået en investering med fuld likviditet og et godt afkast, der bygger på god 2010-performance og gevinst på at købe aktier til en kurs under indre værdi.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>