Dansk realkredit - sikker investering trods udfordringer

Selvom de to små realkreditinstitutter BRFkredit og DLR Kredit har udfordringer, så er der fortsat stor sikkerhed på danske realkreditobligationer.

De har begge fået tilført ekstra kapital, og generelt er værdien af pantet i de bagvedliggende ejendomme stor, selvom ejendomspriserne er faldet. I Formueplejeselskaberne har vi en lav andel i BRFkredit på grund af deres udfordringer med hensyn til at tiltrække kunder og dårlig likviditet. Vi vurderer ikke, at man skal undgå dem helt, da de giver en merrente, men vægten bør være lav. Vi ser mere værdi i DLR kredit på grund af ekstra sikkerhed i form af garantier fra lokale pengeinstitutter.

Finanskrisen kaster stadig skygger over den finansielle sektor i Danmark, senest med Amagerbankens konkurs. Så efter flere mellemstore danske pengeinstitutter har kastet håndklædet i ringen, er spørgsmålet, hvordan tilstanden er hos de danske realkreditinstitutter? Da realkreditobligationer udgør en af grundpillerne i de fleste af Formueplejeselskaberne, er det vigtigt løbende at vurdere sikkerheden i disse investeringer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>