Dansk realkredit - sikker investering trods udfordringer

Selvom de to små realkreditinstitutter BRFkredit og DLR Kredit har udfordringer, så er der fortsat stor sikkerhed på danske realkreditobligationer.

De har begge fået tilført ekstra kapital, og generelt er værdien af pantet i de bagvedliggende ejendomme stor, selvom ejendomspriserne er faldet. I Formueplejeselskaberne har vi en lav andel i BRFkredit på grund af deres udfordringer med hensyn til at tiltrække kunder og dårlig likviditet. Vi vurderer ikke, at man skal undgå dem helt, da de giver en merrente, men vægten bør være lav. Vi ser mere værdi i DLR kredit på grund af ekstra sikkerhed i form af garantier fra lokale pengeinstitutter.

Finanskrisen kaster stadig skygger over den finansielle sektor i Danmark, senest med Amagerbankens konkurs. Så efter flere mellemstore danske pengeinstitutter har kastet håndklædet i ringen, er spørgsmålet, hvordan tilstanden er hos de danske realkreditinstitutter? Da realkreditobligationer udgør en af grundpillerne i de fleste af Formueplejeselskaberne, er det vigtigt løbende at vurdere sikkerheden i disse investeringer.