Attraktivt potentiale i danske realkreditobligationer

Obligationerne er faldet i de seneste måneder i takt med kraftige rentestigninger, hvilket har haft en negativ indvirkning på Formueplejeselskaberne. Vi vurderer dog, at renterne er steget for meget på kort tid. Samtidig har den seneste periodes rentestigning medført, at danske realkreditobligationer historisk set giver et yderst attraktiv afkast både i forhold til korte renter og danske statsobligationer, så derfor er det fremadrettede potentiale på realkreditobligationer meget interessant.

Rentemarkederne er kommet i fokus igen efter Den Europæiske Centralbank i sidste uge overraskende annoncerede, at de forventer at hæve den toneangivende rente i løbet af de næste par måneder. Stort set alle er blevet taget på sengen af disse udmeldinger, og derfor er især de korte renter efterfølgende kravlet op. Det betyder, at markederne nu har indregnet 4 renteforhøjelser fra Den Europæiske Centralbank i løbet af det kommende år, så det forventes at den toneangivende rente vil være 2% om et år.