1 måling er bedre end 1.000 meninger

I slutningen af februar bad vi de 8.000 modtagere af FORMUEnyt, vores elektroniske nyhedsbrev, om at svare på en række spørgsmål om Formueplejeselskaberne og Formuepleje A/S.

Med flere end 650 besvarelser, hvoraf ca. halvdelen oven i købet var ledsaget af uddybende bemærkninger, har vi fået et enestående datamateriale, som kan hjælpe os med at skabe yderligere tilfredshed og tryghed hos selskabernes aktionærer. Besvarelserne viser, at 70% samlet set er tilfredse. Og tilsvarende, at 30% ikke er det.

Jeg vil ikke her gennemgå alle resultaterne af denne undersøgelse, men blot  fremhæve et par centrale resultater. Jeg kan i øvrigt henvise til interviewet på side 12 med en aktionær, hvis svar i undersøgelsen ligger tæt på den typiske aktionær.

Risiko

Den typiske besvarelse giver udtryk for, at risikoen er høj i Formueplejeselskaberne, men er til gengæld i tvivl om, hvorvidt Formuepleje har styr på risikoen. At risikoen betragtes som høj i alle Formueplejeselskaberne er måske lidt overraskende, når man tænker på, at risikoniveauet i de forskellige selskaber går fra i Optimum at være væsentligt lavere end en ren aktieinvestering til i Penta at være højere end en ren aktieinvestering.

Men det viser, at det fortsat er vigtigt løbende at informere om risiko og risikostyring. Dette er således også baggrunden for, at vi i denne udgave har valgt at tage et par artikler med, som dels giver Formueplejes bud på den aktuelle situation på de finansielle markeder, dels en artikel, som nærmere beskriver, hvordan Formuepleje overvåger og styrer risikoen.

Selvom det nu er mere end to år siden aktiemarkederne den 9. marts 2009 vendte ovenpå finanskrisen, er der ingen tvivl om, at der hos investorerne er kommet meget mere fokus på risikoen, hvor det før finanskrisen ofte kun var afkastpotentialet, som var bestemmende for investeringsbeslutningen. Nogen vil mene, at pendulet har svinget fra grådighed til tryghed.

Likviditet
Undersøgelsen viser også, at et meget stort flertal er af den opfattelse, at det er meget let at købe og sælge aktier i Formueplejeselskaberne. Dette er et meget glædeligt resultat, som viser, at al den information, vi har givet om køb og salg af formueplejeaktier igennem det seneste år, har haft den ønskede virkning.

Vi vil fremover gentage denne undersøgelse for løbende at følge med i, om alle de tiltag, vi sætter i gang, nu også har den ønskede virkning; og det er klart, at efterhånden som vi får resultaterne, vil vi fortælle om dem i nyhedsbrev, på hjemmesiden og i dette magasin.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>