Unikke Formuepleje Fordele

Hvordan adskiller Formuepleje sig fra andre formueforvaltere?

Det spørgsmål vil jeg gerne svare på. Det korte, og måske for konkurrenter provokerende, svar er, at Formuepleje søger at gøre det rigtige og søger at skabe værdi. Eller som den navnkundige grundlægger af en af verdens største investeringsbanker, J.P. Morgan udtrykte det:

"Add value and exchange it for profit". Formuepleje søger at skabe værdi for kunderne ved at gøre det rigtige, og veksler det til indtjening i virksomheden. Det er Formuepleje i en nøddeskal.

1. Formuepleje gør det selv

Ejere, ledelse og medarbejdere i Formuepleje investerer selv et trecifret millionbeløb i Formueplejeselskaberne. På samme vilkår som alle andre aktionærer. Vi anfører dette, fordi vi finder det overordentligt vigtigt at aktionærerne ved, at vi, populært sagt, "tager vores egen medicin". Helt konkret synes vi de mange fordele, der er ved at være en del af Formueplejes unikke investeringsmodel er så åbenbare, at vi ikke kan forestille os en anden og bedre mulighed for at placere vores opsparede midler. Næste gang din bankrådgiver anbefaler et investeringsprodukt, så prøv at spørge om hun selv har placeret sin opsparing i netop dét investeringsprodukt.

2. Konkurrencedygtigt afkast

Formuepleje Safe, der er det største og ældste af Formueplejeselskaberne, har skabt et samlet afkast på knap 1300% eller hvad der svarer til 13% om året siden starten i 1988. En investering på 100.000 kr. er således vokset til 1.400.000 kr. Til sammenligning er verdensaktieindekset FT World steget 126% i samme periode. De seneste 12 måneder er spændet mellem selskabernes indre værdier og børskurser indsnævret betydeligt. Således er børskurserne for de tre største selskaber, Safe, Epikur og Penta, steget hhv. 44%, 48,6% og 48,7%. Til sammenligning er verdensaktieindekset FT World steget 24,7%.

3. Afkast og omkostninger går hånd i hånd
Formuepleje bliver honoreret i forhold til det resultat, der bliver skabt. På den måde har Formuepleje og aktionærerne den samme langsigtede interesse - nemlig at skabe det højest mulige afkast i forhold til risikoen. Vi kalder vores gennemskuelige forretningsmodel no cure - low pay. Andre steder betaler du samme omkostningsprocent - uanset resultatet. I de klassiske Formueplejeselskaber betaler du for formueforvaltningen således:

• 10% resultathonorar, når der er overskud. Tidligere års underskud skal indtjenes krone-for-krone, før der igen betales resultathonorar.

• Højst 0,5% fast honorar. En rabataftale betyder, at det faste honorar falder i takt med porteføljernes størrelse. I seneste regnskabsår lå det gennemsnitlige faste honorar på mellem 0,27 og 0,5%.

En vigtig detalje: du betaler fast honorar af hele den forvaltede portefølje. For de Formueplejeselskaber, der anvender lånekapital (gearing) betyder det, at du betaler fast honorar af både dine egne indskudte midler samt af de af selskabet lånte midler.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>