Undgå udligningsskatten

Større fleksibilitet og mulighed for at undgå udligningsskat kan blive resultatet af nyt lovforslag på pensionsområdet.

Et nyt lovforslag fra skatteministeren giver mulighed for at undgå betaling af den nye udligningsskat på store pensioner, selvom De allerede er startet på pensionsudbetalingerne.

Lovforslaget giver mulighed for forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling samt flytning af disse pensionsordninger mellem pensionsudbydere.

Udbetalingsperioden kan forlænges

Har De startet pensionsudbetalinger fra ratepensionen over fx 10 år, åbnes der op for forlængelse til en udbetalingsperiode over fx 15 eller 20 år. Sidste rate skal dog udbetales inden De fylder 85 år.

Det giver mulighed for at tilpasse ratepensioner under udbetaling til Deres fremtidige ønsker og behov, som ligger udover de nuværende 10 års udbetalinger. Fleksibiliteten i forbindelse med nedsparringplanlægningen er således blevet markant forbedret.

Hertil kommer muligheden for at undgå udligningsskatten.  

Rammer pensioner over 362.800 kr.

Udligningsskatten rammer pensionsudbetalinger over 362.800 kr. (inkl. folkepension og ATP) fra 2011-2019. Fra 2011-2014 er skatten 6% og nedtrappes herefter med 1% om året til og med 2019, hvor den bortfalder.

Udbetales ratepensionen i dag over 10 år vil en ratepension på ca. 2,5 mio. kr. eller derover typisk overstige grænsen på 362.800 kr. i årlige udbetalinger og dermed udløse udligningsskat. Ved at forlænge udbetalingsperioden med fx 10 år, kan De helt eller delvist undgå udligningsskatten, da de årlige pensionsudbetalinger falder - men til gengæld udbetales pensionen over en længere periode.

Større fleksibilitet

Med det nye lovforslag samt ændringerne på pensionsområdet i forbindelse med skattereformen i 2009, har nuværende og kommende pensionister en endnu større grad af fleksibilitet i forhold til deres pensioner. Fremtidens ønsker og behov kan nu planlægges under hensyntagen til individuelle forhold samt skattemæssig optimalitet.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>