Skattefrihed giver højere afkastmål

Formueplejeselskaberne skiftede i 2009 skattestatus fra almindelige selskabsskattepligtige aktieselskaber til skattefrie investeringsselskaber. Beskatningen overgår i stedet til aktionærerne. Da selskaberne ikke længere betaler skat, må afkastet alt andet lige forventes at blive højere, hvorfor de seks børsnoterede Formueplejeselskaber, der har opstillet absolutte afkastmål, opjusterer disse. Afkastmålene er opgjort som det forventede gennemsnitlige afkast på 5-års perioder. Det skal understreges, at afkastmålene ikke er udtryk for garantier. 

 

Før

Nu

Formuepleje Optimum

25%

30%

Formuepleje Pareto

45%

55%

Formuepleje Merkur

55%

65%

Formuepleje Safe

60%

70%

Formuepleje Epikur

75%

85%

Formuepleje Penta

90%

100%

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>