Selskabslovens ikrafttræden udskudt - måske til 1. marts 2010

Selskabslovens ikrafttræden er udskudt. Hovedparten af selskabslovens bestemmelser – herunder den udvidede mulighed for køb af egne aktier - forventes at kunne træde i kraft ca. 1. marts 2010. Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger afventer derfor ny ikrafttrædelsesdato.

Folketinget vedtog i foråret 2009 en ny selskabslov, der moderniserer og samler bestemmelser om aktie- og anpartsselskaber i én ny lov - selskabsloven. 

For aktionærerne i Formueplejeselskaberne er det især den udvidede mulighed for selskaberne til at opkøbe egne aktier, der er interessant. 

Tekniske vanskeligheder bag udskydelse

Loven trådte ikke som vanligt i kraft straks, da ministeriet og Erhvervs- og selskabsstyrelsen havde brug for tid til bla. at tilpasse it-systemer. 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen har tidligere oplyst, at dele af selskabsloven kunne træde i kraft den 18. januar 2010. Men IT- og lovtekniske vanskeligheder udskyder nu yderligere ikrafttrædelsen til ca. 1. marts 2010. 

Økonomi- og erhvervsministeren har derfor fremsat et lovforslag, der skal sikre, at ministeren kan fastsætte regler om delvis ikrafttræden, indtil alle it-tilpasninger er på plads og selskabsloven kan træde i kraft i sin helhed.

Betydning for Formueplejeselskaberne

Den nye selskabslov fjerner blandt andet den nuværende begrænsning, der betyder, at selskaber højst må eje 10% egne aktier. 

Dette vil give selskaberne bedre muligheder for at købe egne aktier, hvis børskursen er under indre værdi, hvilket forventes at give en væsentlig bedre likviditet i markedet og sandsynligvis en kursdannelse tættere på den indre værdi. 

Det har siden den nye selskabslovs vedtagelse i maj 2009 været bestyrelsens hensigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, så snart loven trådte i kraft, således at den nuværende 10%-begrænsning i vedtægterne kan fjernes. 

Herudover har bestyrelserne i Formueplejeselskaberne til hensigt at stille forslag om en vedtægtsbestemt indløsningspligt, der vil sikre, at aktionærerne kan sælge deres aktier tilbage til selskabet til en nærmere aftalt minimumskurs. 

Der vil blive indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger, så snart der er sikkerhed for lovens ikrafttræden, herunder den udvidede mulighed for køb af egne aktier, hvilket forventes at blive omkring 1. marts 2010.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>