Sådan vælger vi obligationer

Hos Formuepleje har obligationerne altid udgjort den største del af porteføljerne. Med over 20 års erfaring og ca. 25 mia. i obligationsmarkedet er en grundig investeringsproces krumtappen i obligationsinvesteringerne.

Overordnet kan processen opdeles i tre trin, hvor først rentefølsomheden fastlægges, dernæst udvælges obligationerne, og til sidst bruges finansielle instrumenter til at optimere afkastet.

Trin 1: Valg af rentefølsomhed

Det første mål i obligationsprocessen er at få fastlagt rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Denne proces er den vigtigste, da renteudviklingen, og derved rentefølsomheden, har stor indflydelse på afkastet af obligationsinvesteringerne. Faldende renter vil i de fleste tilfælde betyde kursstigninger og derved højere afkast, og modsat ved stigende renter. Så jo højere rentefølsomhed, jo højere er afkastet ved rentefald, og omvendt ved rentestigninger.

Forventninger til økonomien

Udviklingen i renteniveauet på danske obligationer afhænger primært af udviklingen i de europæiske renter på grund af, at Danmark fører fastkurspolitik overfor Euroområdet. Så derfor er det interessant at vurdere den økonomiske vækst og inflationen i Euroland, da det primært er disse faktorer, der spiller ind på renteniveauet. Derfor danner vi forskellige scenarier for udviklingen i den globale økonomi og især den europæiske økonomi, og disse scenarier indgår som en vigtig bestanddel, når rentefølsomheden skal fastsættes.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>