Ny udligningsskat på store pensionsudbetalinger

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om den konkrete udformning af den midlertidige udligningsskat på store pensionsudbetalinger, der skal neutralisere den utilsigtede gevinst for den eksisterende pensionsopsparing, der er fradraget med højere marginalskatter.

Med aftalen udmøntes den del af aftalen om Forårspakke 2.0, der handler om at indføre en udligningsskat på store pensionsudbetalinger.
Det varige finansieringsbidrag fra udligningsskatten er 35 mio. kr.

Udligningsskatten har følgende model:

  • Udligningsskattesatsen er 6 pct.
  • Udligningsskatten skal kun betales af samlede pensionsudbetalinger over et bundfradrag på 362.800 kr. (2010-niveau), svarende til hvad mellem- og topskattegrænsen ville have været i 2010 uden Forårspakke 2.0. Udnytter den ene ægtefælle ikke sit bundfradrag, kan der overføres op til 121.000 kr. (2010-niveau) af bundfradraget til den anden ægtefælle.
  • Den samlede varighed af udligningsskatten er 9 år. Satsen på 6 pct. fastholdes på samme niveau i 4 år, dvs. for 2011 - 2014. Fra og med 2015 udfases udligningsskatten med 1 procentenheder årligt. Udligningsskatten er dermed fuldt udfaset i 2020.
  • Udligningsskatten pålægges ikke udbetalinger fra kapitalpensionsordninger eller invalidepension.

Hvem skal betale udligningsskat?

Det vil typisk være personer, der som erhvervsaktive har haft en årlig indkomst på ca. 700.000 kr. (2010-niveau) og derover, som bliver berørt af udligningsskatten på store pensionsudbetalinger frem mod 2020. Det vil i et stort omfang være personer med en lang videregående uddannelse.

Som eksempler på stillingsbetegnelser i dette lønniveau kan nævnes afdelingslæger, overlæger, ingeniører, professorer, advokater, revisorer, kontorchefer, finansansatte mv. Også højtlønnede tjenestemænd og personer med kombinerede folketings- og ministerpensioner vil som følge af høje årlige udbetalinger være omfattet.

En typisk årlig pensionsudbetaling kunne for disse grupper udgøre ca. 450.000 kr. årligt, hvortil kommer folkepensionens grundbeløb på ca. 65.000 kr. årligt og ATP på ca. 24.000 kr. årligt. Dermed udgør grundlaget for udligningsskatten 539.000 kr. - 362.800 kr. = 176.200 kr. og udligningsskatten bliver ca. 10.600 kr. i 2011.

Samlet set kommer udligningsskatten for denne person til at udgøre knap 70.000 kr. i perioden 2011-2019. Skattelettelsen i Forårspakke 2.0 vil dog være større, hvormed den enkelte ikke får indskrænket sit rådighedsbeløb.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>