Ny skattelov betyder store skattebesparelser for aktionærer i Formueplejeselskaberne

Den 1. juni 2010 vedtog Folketinget lovforslaget L12. Den ny lov betyder, at kursgevinster på blåstemplede obligationer, som hidtil var skattefrie for private investorer, fremover beskattes som kapitalindkomst. Som kompensationen nedsættes beskatning af kapitalindkomst fra ca. 52% til 42%. Nedsættelsen sker gradvist med 2% p.a. frem til 2014.

Den nye lov har en markant effekt for de aktionærer i Formueplejeselskaberne, som investerer i privat regi, fordi marginalskatten på positiv nettokapitalindkomst falder fra ca. 52% til 42%. 

De nye skatteregler som trådte i kraft i 2009 betød, at der ikke længere skal betales selskabsskat i Formueplejeselskaberne. Samtidigt blev beskatningen af aktiekursgevinster hos aktionærerne ændret fra at være aktieindkomst til at være kapitalindkomst. 

Marginalbeskatningen af kapitalindkomst/aktieindkomst tidligere og fremadrettet:

    2009   2010   2014
Aktieindkomst 45,0%   42,0%   42,0%
Kapitalindkomst 59,0%   49,5%   42,0%


For investorer der betaler topskat og har en positiv nettokapitalindkomst over 40.000 kr. (80.000 kr. for gifte) vil den fremtidige beskatning af aktier i Formueplejeselskaberne (kapitalindkomst) være den samme som aktieindkomst over 48.300 kr. (96.600 kr. for gifte ) nemlig 42%. 

I forhold til beskatningen i 2009 er der således en reduktion af beskatningsprocenten med 17% i 2014. 

Beskatningen af aktier i Formueplejeselskaberne i privat regi sker efter lagerprincippet, hvor både realiserede og urealiserede gevinster og tab indtægts/udgiftsføres, mens individuelle aktier og aktiebaserede investeringsforeninger beskattes ved realisation. 

I nedenstående tabel er konsekvensen for aktionærer i Formuepleje Safe af den lavere beskatning af kapitalindkomst (frie midler) beregnet.

    2009   2010   2014
Før skat 11,3%   11,3%   11,3%
Efter skat   4,6%     5,7%     6,6%

Før skat afkastet er baseret på budgetafkastet (varedeklarationen) for Formuepleje Safe.

Med den lavere beskatning af kapitalindkomst for frie midler er de samlede nye skatteregler - indført de seneste par år - for hovedparten af aktionærerne i Formueplejeselskaberne en fordel uanset, hvilket skattemiljø, der vælges.

Når de nye skatteregler er fuldt implementeret i 2014, giver det således et merafkast efter skat på 1% til 2% - alt efter hvilket skattemiljø, man investerer i.

Skattemiljø  
Samlet effekt af nye skatteregler

Pensionsmidler   + 1,0%
Selskabsmidler   + 0,5%
Frie midler:  
- Positiv kapitalindkomst større end 40.000 kr. + 1,0%
- Positiv kapitalindkomst mindre end 40.000 kr.    + 1,6%
- Negativ kapitalindkomst + 1,9%


For private investorer, som har en lav/ingen kapitalindkomst, kan der være skattemæssige ulemper ved store udsving i kapitalindkomsten fra år til år pga. skatteasymmetrien mellem positiv kapitalindkomst (op til 42%) og fradragsværdien på negativ kapitalindkomst (ned til 25,5%). 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>