Ny investeringsforening – hvor investor og formueforvalter har fælles interesser

I Formuepleje Invest går afkast og omkostninger hånd i hånd. Her har investor og formueforvalter nemlig sammenfaldende interesser, og derfor kalder vi vores forretningsmodel no cure – low pay. Investeringsforeningen er ny – men vi har mere end 20 års erfaring som formueforvaltere.

Formuepleje Invest er en investeringsforening, der er ejet og styret af medlemmerne. Udover de klassiske fordele ved at investere i fællesskab opnår investoren helt klare fordele: Omkostningerne går nemlig hånd i hånd med resultatet. Formuepleje A/S bliver honoreret i forhold til resultatet, så investor og formueforvalter har den samme langsigtede interesse - at skabe det højest mulige afkast i forhold til risikoen.

Formuepleje A/S bliver betalt for at levere gode afkast, ikke for at handle med værdipapirer. Når omsætningen af værdipapirer er lav, er kurtageudgifterne tilsvarende lave, og dermed er resultatet højere afkast.

Formuepleje Invest er en investeringsmulighed, som er velegnet til investering for opsparing i private midler, pension og selskaber. Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker eksponering mod globale aktier.

Få mere at vide om Formuepleje Invest

I juni afholdes der i Hellerup, Århus og Odense orienteringsmøder om Formuepleje Invest. Tegningsperioden løber fra den 7. juni til den 2. juli 2010. Mindste tegningsbeløb er 10.000 kr.