Nationalbanken: "Danmark står overfor betydelige økonomiske udfordringer"

Nationalbankens nye prognose for dansk økonomi forudser, at det moderate opsving i dansk økonomi vil fortsætte de næste par år. I en kommentar til prognosen udtaler nationalbankdirektør Nils Bernstein:

"Danmark står over for betydelige økonomiske udfordringer. Vi har hidtil ført en meget ekspansiv finanspolitik, men den skal nu erstattes af stigninger i privatforbruget, erhvervsinvesteringerne og eksporten, hvis det økonomiske opsving skal blive selvbærende. I vor nye prognose regner vi med, at denne omstilling kan lykkes, bl.a. på baggrund af den gode økonomiske udvikling i Tyskland og Sverige, der under-støtter den danske eksport". Nils Bernstein understreger dog, at statsgældskrisen i Europa fortsat skaber stor usikkerhed om udviklingen i den internationale økonomi. "Usikkerheden om udviklingen er fortsat stor. Sandsynligheden for, at økonomien skuffer i forhold til forventningerne, er formentlig større end chancen for, at det går bedre", siger han.

Nationalbankdirektøren fortsætter: "På langt sigt består udfordringerne for den økonomiske politik især i at sikre en holdbar udvikling i de offentlige finanser og at øge vækstpotentialet i dansk økonomi. Den økonomiske krise har medført en kraftig stigning i den offentlige gæld. Det forstærker det langsigtede finansieringsproblem, som staten havde allerede inden krisen. Der vil derfor være behov for en konsolidering af de offentlige finanser i en lang periode fremover".

Om det langsigtede vækstproblem siger Nils Bernstein endvidere: "Vi ved endnu for lidt om årsagerne til, at Danmark i en årrække har haft en meget svag udvikling i produktiviteten. Under alle omstændigheder vil eventuelle tiltag som f.eks. investering i uddannelse, forskning og udvikling være længe om at slå fuldt igennem på produktiviteten. På kort og mellemlangt sigt vil mulighederne for at styrke væksten derfor i høj grad afhænge af, om vi kan opnå en tilfredsstillende udvikling i lønkonkurrenceevnen. Reformer, der øger udbuddet af arbejdskraft, vil ikke blot styrke de offentlige finanser, men vil også bidrage til en afdæmpet lønudvikling og derigennem øge konkurrenceevnen og beskæftigelsen."

Kvartalsoversigten 4. kvartal 2010 kan findes på www.nationalbanken.dk

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>