Kvartalsresultat: 429 mio. kr.

Tilfredsstillende resultat i uroligt marked, hvor risikoen i selskaberne er nedbragt og indløsningsret har løftet kurserne.

De syv børsnoterede Formueplejeselskaber skabte i regnskabsårets første kvartal et samlet resultat på 429 mio. kr. svarende til et gennemsnitligt afkast på 5,3% for de første tre måneder.

Formueplejeselskaberne har forskellige størrelser og risikoniveauer, hvorfor resultaterne svinger fra et overskud på 15 mio. kr. i Formuepleje Optimum til et overskud på 125 mio. kr. i Formuepleje Safe. Tilsvarende svinger afkastet fra +1,5% i Formuepleje Optimum til +7,1% i Formuepleje Penta.

Til sammenligning steg det brede aktieindeks FT World opgjort i danske kroner 3,1% i samme periode.

Formueplejeselskaberne finder således resultatet tilfredsstillende.

De syv Formueplejeselskaber har en samlet balance på 32,2 mia. kr. hvoraf 78% er investeret i obligationer og 22% i aktier.

Formueplejeselskaberne 1/7 - 30/9 2010

 

Mio. kr.

Procent

Optimum

15

1,5%

Pareto

41

4,0%

Safe

125

5,0%

Epikur

66

5,0%

Penta

122

7,1%

Merkur

32

4,5%

LimiTTellus

28

4,0%

 

I alt

Vægtet gns.

 

429

5,3%

Risikoen er indkapslet 

Resultaterne er skabt i et fortsat uroligt marked, hvor selskaberne har nedbragt risikoen på alle tre områder:

  1. Obligationer 
    Formueplejeselskaberne investerer 78% af aktiverne i danske realkreditobligationer, der giver et relativt højt afkast i forhold til lånerenten i euro. Det lave renteniveau gør, at selskaberne holder en lav renterisiko (varighed) på ca. 1,5 år.
  2. Aktier
    Formueplejeselskaberne investerer 22% af aktiverne i danske og udenlandske aktier. I forhold til verdensmarkedsindekset har selskabernes aktiebeholdninger en overvægt af mere defensive sektorer og aktier, som ikke er så konjunkturfølsomme.
  3. Valuta
    Formueplejeselskaberne har helt forladt schweizerfranc som lånevaluta og optager nu alene lån i euro.

 

Indløsningsret løfter kurserne 

Siden Formueplejeselskaberne i foråret 2010 bebudede en permanent, vedtægtsbestemt indløsningsret er forskellen mellem børskurser og indre værdier i selskaberne indsnævret markant.

Det betyder, at aktionærerne har oplevet, at børskurserne er steget væsentligt mere end udviklingen i den indre værdi.

I seneste regnskabsår er selskabernes indre værdier således steget gennemsnitligt 31,3%, mens børskurserne er steget 40,3%. Altså en tredjedel mere.

Og forskellen må forventes indsnævret yderligere, da indløsningsretten giver enhver aktionær ret til at sælge sine aktier tilbage til en garanteret kurs på indre værdi minus 1-2-3%. Det betyder, alt andet lige, højere børskurser de kommende måneder.

I kroner kan rabatten på børskursen i forhold til indre værdi opgøres til 485 mio. kr. og i forhold til de garanterede indløsningskurser 187 mio. kr. Hvis børskurserne, som forventeligt, nærmer sig de indre værdier, kommer disse værdier således atter frem i lyset.

Figuren viser, hvordan 'rabatten' eller forskellen mellem indre værdi og børskurs har udviklet sig for det ældste og største selskab, Formuepleje Safe.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>