Kære 20.000 aktionærer

Det er nogle gange svært at vide, hvad man skal tro, når man læser avisernes overskrifter.

Senest kunne man på forsiden af Dagbladet Børsen læse "Kunder lænset af tab i Formuepleje". I artiklen havde en "uvildig" ekspert regnet ud, at aktionærerne i Formueplejeselskaberne har tabt 4,9 mia. i de seneste 10 år.

Dette undrer nok en stor del af vores aktionærer, og kræver en god forklaring, da langt de fleste, der har investeret i de sidste 10 år, har gevinst på deres investering.

Det besværlige er, at tallene er korrekte, men samtidig også fuldstændig misvisende.

Resultater - uden interessekonflikter 

Missionen siden Formuepleje startede tilbage i 1986 har været at skabe de bedste resultater - uden de markante interessekonflikter, der traditionelt er mellem investorer og udbydere af finansielle produkter.

Vi valgte en forretningsmodel, hvor vi ikke skal leve af kurtage, men derimod af et lavt fast honorar og et resultathonorar. Det var afgørende for os, at prisen skulle være fair.

Med bump undervejs lykkedes det os siden 1988 at skabe et attraktivt afkast til aktionærerne i Formueplejeselskaberne. I mange tilfælde har vores resultater været 2-3 gange bedre end en generel aktieinvestering. Det har vi fået vores honorering af.

Succesen betød, at vi i 2006 valgte at tilbyde vores investeringsprodukter til alle via en børsnotering af investeringsselskaberne, hvilket gav en massiv tilstrømning af nye investorer.

Selskaberne har hentet 3,7 mia. kr.

De mange nye aktionærer betød, at vi forvaltede en balance på 60 mia. kr., da verden løb ind i den værste økonomiske nedsmeltning siden anden verdenskrig - nemlig finanskrisen. Også i vores mest risikofyldte selskaber var kursfaldene massive og opgjort i kroner og øre overgik tabene ved udgangen af årsregnskabet pr. 30. juni 2009 de foregående 20 års gevinster. Især kursfald i Formuepleje Penta trækker ned. Siden da har selskaberne samlet set indhentet 3,7 mia. kr.

Dilemmaet med tabet på de 4,9 mia. kr. på tværs af selskaberne skyldes dermed mere tilstrømningen af nye investorer end kursfaldets størrelse. Den kapital vi forvalter er vokset fra ca. 3,7 mia. i 2000 til næsten 60 mia. kr., da kollapset i den finansielle sektor indtraf.

Endvidere er det især kursfaldene i Formuepleje Penta (et ud af ni selskaber), der trækker ned, og selvom denne sammenlægning af resultaterne på tværs af selskaberne er meningsløs, er tallene korrekte. Men tabene fra finanskrisen fjerner ikke de gevinster, som mange aktionærer stadig har - især, hvis de har købt før 2007, se nedenstående figur, der viser udviklingen i Formuepleje Safe.

Det er meget vigtigt at forstå denne sammenhæng, da man ellers let kan blive vildledt af misvisende beregninger.

Grafisk fremstillet fremgår problemstillingen tydeligst ved at se på kursudviklingen på vores ældste selskab Formuepleje Safe.

Det er korrekt, at afkastet i perioden 1/1-2001 til 1/7-2009 har været 9% om året i gennemsnit. Det er ligeledes korrekt, at alle der har købt før 1. november 2006 har gevinst, men det er desværre samtidig også korrekt, at investorer, der købte i 2007 desværre fortsat har tab. Det arbejder vi hårdt på at indhente hver eneste dag, og som tidligere nævnt, har vi de seneste 9 måneder indhentet 3,7 mia. kr.

Mest fair forretningsmodel i branchen

I artiklen står der, at vi har opkrævet 1,7 mia. kr. i honorarer de sidste 10 år. Det helt præcise tal er 1,6 mia. kr. og bekræfter, at vi har leveret gode resultater, fordi en betragtelig del er resultathonorar. Alene i 2007 var resultathonoraret 385 mio. kr.

Som følge af krakket i 2008 gør problemstillingen sig i øvrigt gældende for hele branchen. Konkurrencestyrelsen skrev i deres konkurrenceredegørelse i 2006, at investeringsforeninger i Danmark betaler 4-5 mia. kr. om året til bankerne - vel at mærke uanset resultatet. Til forskel, har vi et lavere fast honorar og et resultathonorar, hvor alle historiske tab skal indhentes, før vi igen modtager resultathonorar.

Det mener vi, er mest fair.

Det er fortsat vores vurdering, at vores investeringsmodel er den bedste, at vores prisstruktur er den mest fair i branchen, og at vi langt bedre kan tilbyde en uafhængig økonomisk sparring. Det ændrer vi ikke på.

Vores forretningsmodel er fortsat et fast honorar, der falder i takt med størrelsen af selskabernes balance samt et resultathonorar.

Det har vi aldrig lagt skjul på.

Og det fremgår også af vores skriftlige materiale. I eksempelvis Formuepleje Safe er det faste honorar for øjeblikket 0,36% set i forhold til selskabets beholdning af aktier og obligationer og i forhold til egenkapitalen er satsen 1,32%. Hertil kommer et resultathonorar på 10% - dog først, når kursfaldene er indhentet, hvilket formentlig sker inden årets udgang.

Ingen interessekonflikt 

Det forhold, at vores honorar beregnes af hele den portefølje vi forvalter, udlægges i artiklen som om, vi potentielt kan have en interessekonflikt, da vi har en interesse i gearingen. Det er en god pointe, da det kunne være et reelt problem. Udfordringen er imidlertid kapslet ind via de risikorammer, der er en konsekvens af forskellige selskabers investerings- og risikoprofil. Dermed er det umuligt for os at øge gearingen for vores egen skyld. Hertil kommer, at det vil være forretningsmæssigt uhensigtsmæssigt, da vi trods alt lever af tilfredse kunder og aktionærer.

Vi er glade for den tillid mange investorer har vist og fortsat viser os, og vi føler derfor et behov for at fortælle om vores forretningsmodel. Vi investerer sammen med vores aktionærer - vi er ikke modparter, men medinvestorer.

Vores telefoner er åbne, og vi byder meget gerne på en kop kaffe, hvis aktionærer eller nye interesserede vil have en nærmere uddybning.

Med venlig hilsen

Ledelsen i Formuepleje A/S og Formueplejeselskaberne

Henry Høeg
Torben Vang-Larsen
Søren Astrup
Esben Vibe

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>