Hjælp til selvangivelsen for 2009

Folketinget vedtog den 5/2 2009 lov nr. 98, der gør Formueplejeselskaberne til skattefrie investeringsselskaber. Som en konsekvens af lovændringen skal aktier i Formueplejeselskaberne betragtes som værende solgt pr. 31.12.2008 og den 1. januar 2009 overgået til lagerbeskatning.

Dette har betydning for investering for private midler samt selskabsmidler, mens det ikke har nogen betydning for pensioner, som allerede er lagerbeskattet.

Har De investeret for private midler eller for selskabsmidler, skal De selv opgøre gevinst eller tab ved overgangen til lagerbeskatningen og anføre dette på selvangivelsen for 2009:

Private midler

Der skal pr. 1. januar 2009 ske en opgørelse af gevinst eller tab. Opgørelsen sker på grundlag af forskellen mellem værdien af aktien (børsværdi) den 31. december 2008 og anskaffelsessummen. Har De aktier i flere formueplejeselskaber skal disse opgøres samlet.

Resulterer opgørelsen i en gevinst, skal denne angives som aktieindkomst på selvangivelsen for 2009. 
Ny indgangsværdi til lagerbeskatning er værdien af aktierne pr. 1. januar 2009.

Hvis opgørelsen resulterer i et tab, indgår tabet som et tillæg til værdien af aktierne den 1. januar 2009. Herved fremkommer en ny anskaffelsessum, der anvendes som ny indgangsværdi til lagerbeskatningen pr. 1. januar 2009.

Bemærk, at har De realiserede gevinster eller modtaget udbytte fra andre børsnoterede aktier i 2009, skal disse modregnes i tabet, før dette tillægges værdien af aktierne.

Selvangivelsen for 2009 

Formueplejeselskabernes regnskabsår udløber pr. 30. juni 2009. Det er denne dato, der skal anvendes, når gevinst/tab for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 skal opgøres. Opgørelsen sker på grundlag af forskellen mellem den nye indgangsværdi pr. 1. januar 2009 og børskursen ved udgangen af selskabets regnskabsår 2009, dvs. pr. 30. juni 2009. Gevinst/tab skal anføres på selvangivelsens rubrik 38.

Eksempler:

Gevinst pr. 31.12.2008
  

Anskaffelsessum  500.000 kr.
Værdi pr. 31.12.2008  600.000 kr. 
Gevinst 
 
100.000 kr. 
Beskattes som aktieindkomst. Skal selvangives i rubrik 66 for indkomståret 2009.
Ny indgangsværdi 600.000 kr. 
Værdi pr. 30.6.2009 700.000 kr. 
Gevinst
 
100.000 kr. 
Beskattes som kapitalindkomst i 2009. Skal selvangives i rubrik 38 for indkomståret 2009.

 

 
Tab pr. 31.12.2008
 

 

Anskaffelsessum  500.000 kr.
Værdi pr. 31.12.2008  300.000 kr. 
Tab  -200.000 kr. 
Ny indgangsværdi  500.000 kr. 
Værdi pr. 30.6.2009  350.000 kr. 
Tab
 
-150.000 kr. 
Beskattes som kapitalindkomst i 2009. Skal selvangives i rubrik 38 for indkomståret 2009.

 

Der er herefter gjort op med overgangsbestemmelserne. Kursstigninger i perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2010 skal påføres selvangivelsen for 2010.

Bemærk dog, at har De solgt aktierne helt eller delvist efter den 30.6.2009, skal De medregne gevinst eller tab vedrørende de solgte aktier i 2009. Har De eksempelvis solgt aktierne den 15.12.2009, skal gevinst i perioden 1.7.2009 - 15.12.2009 medtages på Deres selvangivelse for indkomståret 2009.

Selskaber

Hvis selskabet har kalenderårsregnskab, skal der pr. 1. januar 2009 ske en opgørelse af gevinst eller tab. Opgørelsen sker på grundlag af forskellen mellem værdien af aktien (børsværdi) den 31. december 2008 og anskaffelsessummen. Har selskabet aktier i flere formueplejeselskaber skal disse opgøres samlet. 

  • Aktier ejet under 3 år 
    Resulterer opgørelsen i en gevinst beskattes denne som selskabsindkomst i 2009. Værdien af aktierne pr. 1. januar 2009, anvendes som ny indgangsværdi til lagerbeskatning. Hvis opgørelsen resulterer i et tab, indgår tabet som et tillæg til værdien af aktien ved begyndelsen af indkomståret 2009. Herved fremkommer en ny anskaffelsessum, der anvendes som ny indgangsværdi til lagerbeskatning pr. 1. januar 2009. 
  • Aktier ejet over 3 år 
    Gevinster er skattefrie. Værdien af aktierne pr. 1. januar 2009 anvendes som ny indgangsværdi til lagerbeskatning. Hvis opgørelsen resulterer i tab opgøres en nettotabskonto, der vil kunne fradrages i fremtidige nettogevinster på aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 (investeringsselskaber som Formueplejeselskaberne). Som ny indgangsværdi til lagerbeskatningen anvendes værdien af aktierne pr. 1. januar 2009.

Selvangivelsen for 2009 

Formueplejeselskabernes regnskabsår udløber pr. 30. juni 2009. For perioden fra 1. januar 2009 til 30. juni 2009 opgøres gevinst/tab på aktien. Opgørelsen sker på grundlag af forskellen mellem den nye indgangsværdi pr. 1. januar 2009 og børskursen ved udgangen af selskabets regnskabsår 2009, dvs. pr. 30. juni 2009. 

Tab/gevinst er selskabsindkomst for 2009. Hvis der er opgjort en nettotabskonto, som følge af tab på aktier ejet over 3 år på overgangstidspunktet, skal gevinsten modregnes heri. 

Forskudt regnskabsår

Ovennævnte retningslinjer gælder udelukkende for aktionærer med kalenderårsregnskab. Har De forskudt regnskabsår kan der gælde særlige regler og vi henviser til Deres revisor eller SKAT.

Børskurser

Selskab

Pr. 31.12.2008

Pr. 30.6.2009

Formuepleje Optimum A/S

86,0

88,0

Formuepleje Pareto A/S

157,6

174,1

Formuepleje Safe A/S

79,1

91,8

Formuepleje Merkur A/S

129,5

115,4

Formuepleje LimiTTellus A/S

79,0

79,0

Formuepleje Epikur A/S

205,0

193,5

Formuepleje Penta A/S

90,3

79,5


-----------------------------

Formuepleje A/S' rådgivning om de skattemæssige konsekvenser ved overgangen til lagerbeskatning tager udgangspunkt i SKAT's vejledninger og erstatter ikke professionel eller juridisk rådgivning. Alle spørgsmål omkring korrekt udfyldelse af selvangivelsen og de skattemæssige konsekvenser skal stilles til Deres revisor eller til SKAT.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>