Formueplejeselskaberne aflægger regnskaber

Overskud på 2,1 mia. kr. og et afkast på 23,7% i de børsnoterede Formueplejeselskaber.

De syv børsnoterede Formueplejeselskaber aflægger i dag halvårsrapporter for perioden 1/7 - 31/12 2009. Det samlede resultat udgør 2,1 mia. kr. efter skat og svarer til et gennemsnitligt afkast på 23,7%.

Resultaterne skal ses i lyset af den generelt positive udvikling på værdipapirmarkederne, hvor det globale aktieindeks steg 19,9% og det danske obligationsindeks steg 4,0%.

Samtidig aflægger de to unoterede selskaber, Formuepleje Safe VSO og Formuepleje Fokus årsrapporter for kalenderåret 2009. Formuepleje Safe VSO kom ud af 2009 med et resultat på 64,8 mio. kr. efter skat, svarende til et afkast på 53,0%. Det nystartede Formuepleje Fokus præsterede på otte måneder et resultat på 12,7 mio. svarende til et afkast på 18,3%.

De ni Formueplejeselskaber havde ved udgangen af 2009 en samlet balance på 36,2 mia. kr. fordelt på 8,7 mia. i globale aktier og 27,5 mia. i danske obligationer og kontanter. 

Resultat i 
mio. kr

Ændring i 
indre værdi

Halvårsrapporter

 

 

Optimum

84,9

9,2%

Pareto

181,2

19,9%

Safe

686,8

26,5%

Epikur

368,0

29,8%

Penta

428,9

28,1%

Merkur

169,8

29,4%

LimiTTellus

175,0

22,7%

Årsrapporter

 

 

Safe VSO

64,8

53,0%

Fokus*

12,7

18,3%

 

 

*) Formuepleje Fokus er nystiftet og startede investeringsaktiviteterne 1/5 2009.

Hent årsrapporter og halvårsrapporter på selskabernes sider eller imaterialebiblioteket.