Formuepleje Safe VSO: Forløb af ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling afholdt dags dato blev beretning og årsrapport 2009 samt bestyrelsens forslag til overskudsfordeling godkendt.

  • Bestyrelsesformand Carsten With Thygesen var på valg til bestyrelsen og opnåede genvalg uden modkandidater.
  • Selskabets revisorer, Beierholm, opnåede genvalg.
  • Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer, der bemyndiger selskabet til at erhverve egne aktier med en pålydende værdi indtil 95% blev vedtaget.
  • Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen blev vedtaget.
  • Bestyrelsens forslag om indløsningsret (tilbagesalg af aktier til selskabet) blev vedtaget.
  • Bestyrelsens forslag om øvrige ændringer som følge af den nye selskabslov blev vedtaget.
  • Bestyrelsens forslag om at bemyndige dirigenten til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse blev vedtaget.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Jørn Nielsen som ny bestyrelsesformand.

Erik Møller ønsker at fratræde sin stilling som direktør i selskabet, og bestyrelsen har i stedet ansat Esben Vibe som ny direktør. Esben Vibe fortsætter tillige som medlem af bestyrelsen.

Der fremkom ikke væsentlige oplysninger ud over de, der allerede er offentliggjort via selskabets årsrapport samt indkaldelse til generalforsamling.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>