Formuepleje fik overskud på 62,3 mio. i 2009

Portefølje under forvaltning er steget, men der er fortsat ikke indtægter fra resultathonorar.

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab opnåede i 2009 et resultat på 83,6 mio. kr. før skat og 62,3 mio. kr. efter skat.

I 2009 fik Formueplejes kunder et afkast på 2,64 mia. kroner. Overskuddet i Formuepleje svarer til 2,36% af kundernes afkast.

Den samlede kapital under forvaltning steg fra 33,686 mia. ultimo 2008 til 36,2 mia. kroner ultimo 2009. Resultatet i Formuepleje svarer således til 0,17% af den samlede kapital under forvaltning.

Ligesom i 2008 er der ikke i 2009 indtjent resultathonorar fra de klassiske Formueplejeselskaber. Kun fra det nystiftede selskab Formuepleje Fokus er der modtaget resultathonorar.

Selskabets grundfilosofi bygger fortsat på uafhængighed og minimering af interessekonflikter. Derfor vil Formuepleje fortsat være uafhængig og uden kommissionsaftaler med banksektoren. Samtidig medfører den store volume, at Formueplejes 20.000 kunder fortsat kan sikres særdeles konkurrencedygtige priser ved at investere gennem Formuepleje.

Formuepleje A/S' indtægter stammer langt overvejende fra forvaltning af de ni Formueplejeselskaber, som selskabet har indgået aftale om forvaltning med.

Formueplejes indtjeningsgrundlag består af et fast honorar og et resultatafhængigt honorar efter følgende principper:

  • et resultatafhængigt honorar på op til 10% af de opnåede investeringsresultater. Er der underskud betales intet resultatafhængigt honorar, ligesom historiske underskud først skal indtjenes, før Formuepleje igen modtager resultathonorar. 
  • et fast honorar på 0,25-0,50% p.a. af værdipapirporteføljen.

Selskabets indtægter er derfor dels afhængig af mandater under forvaltning, og dels af de investeringsresultater, der skabes.

Dermed sikres der på den ene side kontinuitet af selskabets koncept i tilfælde af længerevarende kursfald på finansmarkederne, og på den anden side fastholdes incitamentet til at opnå de opstillede afkastmål.

Yderligere information

Ved spørgsmål til årsrapporten er det muligt at rette henvendelse til selskabets direktør Henry Høeg.

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2009

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>