Børsen retter

I avisen den 22. september 2010 bragte Dagbladet Børsen en artikel om Formueplejeselskabernes årsresultater på i alt 2,4 mia. kroner. Artikel omhandlede også aktionærernes ret til tilbagesalg af aktier. Desværre var artiklen fejlbehæftet:

  • I artiklen står, at det de seneste 3 måneder er gået skidt for Formuepleje, og at selskaber har haft store tab. Dette er selvsagt ikke korrekt. Formueplejeselskaberne har netop aflagt regnskaber med et overskud på 2,4 mia. kr.
  • Det fremgår af artiklen, at tilbuddet om tilbagekøb af aktier udløber 1. december 2010. Dette er heller ikke korrekt. Tilbuddet er en konsekvens af vedtægtsændringer i selskaberne, og det er et permanent tilbud til aktionærerne.

Børsen beklager fejlene.