Bedre sammenhæng mellem indre værdier og børskurser

Med den nye selskabslovs endelige ikrafttræden er der udsigt til, at selskaberne løbende kan tilpasse udbud og efterspørgsel ved at købe og sælge egne aktier.

Der er i forsommeren 2009 vedtaget en ny selskabslov, som indeholder en lang række nye bestemmelser i forhold til den gamle aktieselskabslov. Et par af de nye bestemmelser er af stor interesse for Formueplejeselskaberne. 

Med baggrund i den gamle lovs bestemmelser, er der i alle Formueplejeselskabernes vedtægter en bestemmelse, som tillader, at selskabet køber op til 10% af sine egne aktier. Denne bemyndigelse er blevet fornyet på alle de årlige generalforsamlinger, da den ifølge den hidtil gældende lovgivning højst kan vedtages for 18 måneder af gangen. Det er dog i lovgivningen præciseret, at en sådan bemyndigelse kun må udnyttes, hvis der er tilstrækkelige frie reserver i selskabet - frie reserver forstået som den del af egenkapitalen, der overstiger aktiernes pålydende værdi.

Læs hele artiklen fra Magasinet FORMUE.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>