Artikler i Børsen

Dagbladet Børsen bringer i dag et par artikler, der giver anledning til nogle kommentarer:

Investeringsrammer 

Formueplejeselskabernes investeringsrammer fremgår af selskabernes prospekter, selskabernes vedtægter og de løbende bestyrelsesbeslutninger, som er kommunikeret via fondsbørsmeddelelser.

Ifølge artikel i Børsen i dag skulle disse rammer for Formuepleje Penta ikke være fulgt under finanskrisen.

Det er ikke korrekt.

Det er vigtigt at forstå, at et prospekt skal ses i sin helhed og man kan ikke bare tage udgangspunkt i en enkelt sætning.

Alle investeringsrammer, sådan som de er angivet i prospektet, vedtægterne og i løbende fondsbørsmeddelelser, er overholdt på ethvert tidspunkt.

I det seneste prospekt fra 2007 fremgår bla. i resumeet på side 9, at aktieandelen maksimalt må udgøre 130% af egenkapitalen på investeringstidspunktet, og at soliditeten mindst skal være 20% - igen på investeringstidspunktet.

Disse rammer er i øvrigt gentaget i selskabets vedtægter.

Selskabets bestyrelse har i øvrigt løbende justeret rammen for maksimale aktieandel og den seneste fondsbørsmeddelelse herom er fra 24. september 2009, hvor den maksimale aktieandel blev fastsat til 120% af egenkapitalen.
Investeringsrammerne har hele tiden været overholdt, hvilket også er kontrolleret af selskabet revisor både i forbindelse med årsregnskabet og i forbindelse med uanmeldte revisionsbesøg.

Under finanskrisen steg aktieandelen som følge af den ekstremt negative kursudvikling på de finansielle markeder og soliditeten faldt som følge af de tab disse negative kursbevægelser medførte.

Bestyrelsen havde besluttet, at soliditeten aldrig måtte blive lavere end 15% som følge af markedsbevægelserne, hvilket betød, at Formuepleje Penta under finanskrisen var nødt til at reducere sine positioner betydeligt.

Men det er vigtigt at understrege, at bestyrelsens ramme på minimum 15% i soliditet hele tiden blev overholdt.

Prospekter 

Jeg er i dag i Børsen i overskrift citeret for, at prospekter ikke kan bruges.

Det er naturligvis et fejlcitat.

Når man læser selve artiklen under denne overskrift, er det da også et andet budskab, som kommer frem - nemlig, at ved en investeringsbeslutning bør man ikkealene basere sig på prospektet, men også søge anden relevant information - herunder senere fondsbørsmeddelelser - og ikke mindst søge yderligere rådgivning.

Citat fra artiklen:

Han (Esben Vibe, red.) forklarer, at prospektet ikke kan stå alene, men altid skal bruges i sammenhæng med rådgivning og anden skriftlig information.»Det ville være forkert kun at tage fat i prospektet, og bruge det som sin eneste informationsmedie.Det er mindst lige så vigtigt at læse vedtægterne, og hvad der står på hjemmesiden. Man bør også kontakte en af vores rådgivere, eller en rådgiver, man har i forvejen, en revisor f.eks.. Det er ikke fordi prospektet er forkert, men det er kun en lille del af den samlede information,« siger Formueplejedirektør Esben Vibe.

Overskriften burde have været:

"Man bør ikke alene basere sig på prospektet".

Med venlig hilsen

Esben Vibe

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>