Ændret beskatning af blåstemplede obligationer

Den særlige danske regel med at blåstemple obligationer bliver ændret. Fra og med i dag indføres generel skattepligt af privates gevinst og tab på fordringer. Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Ændringerne gennemføres for at sikre, at EU-retten overholdes. Det sker ved at fjerne forskellen i beskatningen af obligationer i danske kroner og fremmed valuta.

Ophævelsen af skattefriheden omfatter kun obligationer, der erhverves fra og med i dag. Privates eksisterende beholdning af blåstemplede obligationer vil fortsat være skattefri efter de hidtil gældende regler.

Merprovenuet fra ophævelsen af skattefriheden for blåstemplede obligationer anvendes på kompenserende skattenedsættelser. Den højeste skattesats for positiv kapitalindkomst sættes ned fra 51,5 pct i dag til 42 pct. Derved minimeres udsvingene på det danske obligationsmarked. Satsen nedsættes gradvist i løbet af de næste fem år.

Herudover indføres en bagatelgrænse for kursgevinster på 2.000 kr.

- Jeg synes, vi har lavet en god og ansvarlig aftale med DF. Aftalen er fordelingsmæssigt afbalanceret. Obligationsejere med små beholdninger berøres således ikke af omlægningen. Samtidig sikres en mere ensartet beskatning. Fremover vil den højeste beskatning af renteindtægter og kapitalgevinster stort set svare til beskatningen af aktieafkast. Det styrker skattesystemets legitimitet og giver mindre skattetænkning, siger skatteminister Kristian Jensen (V).

Ingen betydning for Formueplejeselskaberne

Ændringen får efter det oplyste ikke betydning for Formueplejeselskaberne, der i forvejen er skattefrie investeringsselskaber. Skatteministeren fremsætter lovforslag senere i dag, yderligere information følger.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>