100% EUR-finansiering

Alle Formueplejeselskaber, der anvender lånefinansiering har 100% EUR-finansiering. EUR fremstår p.t. som det eneste oplagte finansieringsvalg, idet udsvingene og usikkerheden på valutamarkederne ser ud til at fortsætte.

Igennem det meste af 2010 har problemerne med statsgælden i Grækenland og mange andre lande i specielt middelhavsregionen øget udsvingene på valutamarkederne markant. I begyndelsen af maj måned valgte vi via optionsmarkedet at købe forsikringer mod en kraftigt stigende schweizerfranc (CHF), således at selskaberne var beskyttet i det tilfælde.

Kort tid efter eskalerede usikkerheden og den schweiziske nationalbank, SNB, som siden marts 2009 havde interveneret i valutamarkedet for at begrænse CHFs styrke, måtte opgive interventionen, da presset blev for stort. Netop fordi vi havde sikret vores låneporteføljer, kunne vi kigge på de kraftige bevægelser på valutamarkederne med nogenlunde sindsro.

Problemerne består

Udsvingene på de finansielle markeder er stadig store, og gældsproblemerne i Sydeuropa og andre steder er ikke helt borte. Udfordringen er, at det i høj grad er afhængigt af politisk vilje, hvilken vej de forskellige lande vælger ud af problemerne. Og så længe udfaldet afhænger af politik, vil usikkerheden være stor. Tilsvarende er usikkerheden om det globale vækstbillede også ganske stort, og for nuværende ser det ud til at renteniveauerne særligt i EU og USA vil forblive meget lave.

Dermed fremstår EUR som lånevaluta, som et klart førstevalg, når vi tager højde for risikoen i forhold til alternativer som CHF, USD, JPY.

Hvad er nyt?

Fordi SNB har opgivet interventionspolitiken, og fordi usikkerheden nu er meget højere end i maj måned (se forrige graf), vurderer vi, at 100% EUR-andel i låneporteføljerne er den optimale låneportefølje lige nu. Den hidtidige strategi med at købe forsikringer på CHF via optionsmarkedet er blevet for dyr for os som investorer. Sammenhængen er nemlig den velkendte, at desto større usikkerhed - desto dyrere pris på forsikringen (optionen).

Derfor er alle låneporteføljer nu 100% i EUR.

Hvornår ændrer det sig?

I alle vores beslutninger søger vi at optimere afkastene - vel at mærke, når vi tager højde for risikoen. Det er med det in mente, at vi i maj måned sikrede porteføljerne, og at vi lige nu ikke vil løbe risikoen med andre finansieringsvalutaer end EUR. 
Før vi igen eksempelvis vil optage lån i CHF, skal en eller flere betingelser være opfyldt:

• Fornuftig direkte renteforskel til den nuværende EUR-finansiering 
• Usikkerheden/volatiliteten må ikke være for høj 
• Lånet skal kunne optages på et attraktivt niveau, OG sandsynligheden for kursfald skal være særdeles stor

Ingen af disse betingelser mener vi p.t. er opfyldt.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>