Aldersopsparing

Alt hvad du skal vide om pension
Få mere viden om pension

Hvad er aldersopsparing?

Aldersopsparing er en pensionsopsparing, hvor der ikke er fradrag for indskud og dermed heller ikke beskatning ved udbetaling. Opsparingen udbetales typisk på én gang, men kan også udbetales i mindre portioner ad gangen, som kan udskydes i helt op til 20 år fra pensionsalderen. Ved investering af alderspensionen er den største fordel, at afkast beskattes meget lempeligt med kun 15,3 procent efter lagerprincippet. Derudover modregnes udbetaling af aldersopsparing ikke i offentlige ydelser. 


Fordele og ulemper ved aldersopsparing

Ligesom kapitalpensionen, ratepensionen og livrenten har aldersopsparingen en række fordele og ulemper, som man skal holde sig for øje, når man planlægger sin pension.

Fordele:

 • Lavere beskatning af afkast, idet PAL-skatten er 15,3 procent. Ved alternativ opsparing i frie midler beskattes afkastet med mindst 25,5 procent ved samlet negativ kapitalindkomst og maksimalt 42 procent ved samlet positiv kapitalindkomst. Ved aktieindkomst er skatten også 27/42 procent
 • Fleksibel udbetaling - sum, rater, deludbetalinger eller udskydelse i 20 år efter pensionsudbetalingsalder
 • Udskydes aldersopsparingen i 20 år efter pensionsudbetalingsalderen, kan den udbetales i rater i op til 10 år. Aldersopsparingen kan når som helst udbetales helt eller delvist
 • I modsætning til ratepension og livrenter er der ingen modregning i pensionstillæg
 • Man kan selv sammensætte sine investeringer via depot i sin bank
 • Begunstigelsesmuligheder ved arv uden om boet
 • Kreditorbeskyttelse
 • Indbetaling frem til 20 år efter, at du har opnået din pensionsudbetalingsalder

Ulemper:

 • Indbetalinger er ikke fradragsberettiget
 • Kan ikke omlægges til en ratepension eller livrente
 • Modregnes i efterløn

Aldersopsparing: En overset pensionsopsparing

Af Anders Bjørnager, senior formuerådgiver og partner

Aldersopsparingen er en af de mest attraktive opsparingsmuligheder, men er desværre overset af mange pensionsopsparere. For de fleste er det af høj betydning, at have overblik over sin pensionsopsparing og de muligheder, der er. Derfor er der god grund til at kigge på aldersopsparingen og dens fordele.

Mangel på interesse for dette produkt kan skyldes, at udbyderne i finanssektoren har en interessekonflikt med deres kunder, fordi aldersopsparing - set med udbyderens øjne - er mindre attraktivt. Men tilbageholdenhed i forbindelse med aldersopsparing opstår også på grund af misforståelser hos investorerne omkring de skattemæssige forhold. Faktum er, at aldersopsparingen er mere attraktiv end den gamle kapitalpension. Men hvad er aldersopsparing?

Opsparing og fradrag

Pensionsindskud har historisk været forbundet med fradragsmuligheder - primært med fokus på muligheden for nedbringelse af topskatten. Derfor står ratepensioner og livrenter i dag for en stor en del af pensionsindskuddene af såvel indskuds- som fradragsmæssige årsager.

Aldersopsparingen, som har afløst kapitalpensionen, står i skyggen af de øvrige pensionsordninger, hvilket virker paradoksalt, da ordningen indeholder en lang række fordele. Omlægningen fra kapitalpension til aldersopsparing kom efter en sløv start kommet op i gear, og muligheden for omlægningen med skatterabatten på 2,7 procent var mulig indtil udgangen af 2015. Den rabat burde alle med en gammel kapitalpension, hvor der står mere end cirka 100.000 kroner, have udnyttet. Trods konverteringen af kapitalpensioner til aldersopsparinger er indbetalingerne på aldersopsparingerne dog begrænset.

Ikke fradrag ved aldersopsparing

En af årsagerne til den manglende interesse for aldersopsparingen er, at indskud på en alderspension ikke er fradragsberettiget, hvorimod der så ikke skal betales skat af alderspensionen, når udbetalingen påbegyndes. I 2018 blev der indført nye pensionsregler, som betyder, at hvis man har mere end fem år til folkepensionsalderen, må der maksimalt indskydes 5.400 kroner årligt (2021) på alderspensionen. Har man mindre end fem år til folkepensionsalderen, må man indsætte 52.400 kroner (2021) på pensionen årligt. Har man startet udbetaling af løbende pensioner efter 01.04.2018 er indskud begrænset til 5.400 (2021).

Det har skabt en del forvirring omkring fordelagtigheden af aldersopsparingen, når man ikke længere har fradragsmuligheden. Faktum er, at aldersopsparingen i skattemæssig henseende er en bedre ordning end kapitalpensionen, hvor fradragsværdien var cirka 37 procent, og beskatningen ved udbetaling var 40 procent. Denne ugunst på 3 procent findes ikke ved aldersopsparingen.

Ingen rentegevinst

En anden udbredt misforståelse har været fordelagtigheden ved at have større investeringsbeløb på de fradragsberettigede ordninger. Der opnås ikke en "rentegevinst" ved at have fradragsberettiget indbetaling via kapitalpension og dermed et større investeringsbeløb contra ikke fradragsberettiget indskud via aldersopsparingen. Dette kan illustreres ved følgende eksempel:

 

Gammel kapitalpension

Ny aldersopsparing

Indskud, fradragsværdi 40%

10.000 kroner

6.000 kroner

Saldo efter 10 år med 8% i afkast efter PAL-skat

21.589 kroner

12.953 kroner

Udbetalingsskat

8.636 kroner

0 kroner

Til udbetaling

12.953 kroner

12.953 kroner

Som det fremgår, opnås der ingen "rentegevinst" af den udskudte skat, da man har samme beløb efter skat med eller uden fradrag.

Lav beskatning på pension

For hovedparten af opsparerne skal fordelagtigheden ved pensionsopsparing findes i den lave beskatning på afkast, der aktuelt er 15,3 procent årligt efter lagerprincippet. I forhold til de andre skattemiljøer er dette yderst attraktivt, da frie midler beskattes som aktie- eller kapitalindkomst op til 42 procent.

Det er værd at bemærke, at fordelagtigheden ved den lave afkastbeskatning gør aldersopsparingen attraktiv for såvel unge som ældre opsparere. I forhold til børn og børnebørn kunne dette være relevant i forhold til eventuelle planer om at give sin formue videre i levende live i form af gaver med mere.

Pas på modregning

Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvilken pensionsform der vælges. Specielt modregningen i pensionstillæg, som er tilfældet ved ratepensioner og livrenter, betyder, at mange pensionsopsparere med fordel kan vælge aldersopsparingen. Indskydes der på ratepensioner og livrenter for opsparere, som ikke betaler topskat, kan modregningen i pensionstillægget ved udbetaling faktisk medføre, at man risikerer at spare op med tab. Denne problemstilling er relevant for mange lønmodtagere med arbejdsmarkedspensioner og indkomst under topskattegrænsen, som på grund af det manglende fradrag på aldersopsparing har fået omlagt deres pensionsindskud fra kapitalpension til ratepensioner eller livrenter.

Artiklen er udgivet i 2015 | Opdateret i januar 2019

 


Få hjælp til aldersopsparing

Formueplejes formuerådgivere har lang erfaring med at tilrettelægge de bedste løsninger til formueforvaltning - ikke blot ved investering, men også tilrettelægning af pension, skat, arv med videre. Har du brug for hjælp, kan vores rådgivere vejlede dig i, hvordan du via din bank kan oprette og investere en aldersopsparing.

På vores uforpligtende intromøder kan du også møde en rådgiver, der kan svare på dine spørgsmål og fortælle dig om dine muligheder for at skabe den bedste pensionsopsparing i Formuepleje. 

Bestil intropakke

Bestil intropakke

Vi har sammensat en intropakke til dig, hvor du kan læse mere om, hvad Formuepleje kan gøre for dig og din pension.

Bestil >>
Mød en rådgiver

Mød en rådgiver

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om Formuepleje.

Tilmeld et møde >>
Ring mig op

Ring mig op

Er din pensionsløsning bedst muligt tilrettelagt? Bliv kontaktet af en rådgiver fra Formuepleje, og hør hvad vi kan gøre for dig.

Ring mig op >>