Velkommen til dit Videnscenter

Vi har samlet de vigtigste markedsnyheder, kursdata, daglige børsindblik og analyser om udviklingen på de globale finansmarkeder, så du altid har den nyeste viden ved hånden.

 • År til dato
 • 1 år
 • 3 år
 • 5 år
 • 7 år
 • 10 år
 • Levetid
 • Skal danskere i udlandet betale PAL-skat?

  Du skal som udgangspunkt betale 15,3 procent i skat (PAL-skat) af det afkast, du får på din pensionsordning, men hvis du ikke er fuldt skattepligtig i Danmark eller bor i udlandet, kan du blive fritaget for at betale PAL-skat. Du skal selv sørge for at søge om fritagelse ved at udfylde blanketten Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkast (blanketnummer 07.058), som du kan finde på skat.dk.

 • Hvad koster det at få lavet en formueanalyse?

  Det er gratis. Hvis den omfattende analyse skal give nogen mening for kunden, kræver vi dog normalt, at kunden har en investerbar formue på mindst 2 millioner kroner. Analysen vurderer den bestående porteføljes afkast- og risikoforhold og kommer med forslag til omlægninger, der optimerer det langsigtede risikojusterede afkast.

   

  I analysen indgår alle typer af investeringsprodukter og aktivklasser. I naturlig forlængelse af formueanalysen vælger mange kunder at indgå en porteføljeaftale, som inden for aftalte rammer giver Formuepleje fuldmagt til at investere, optimere og rapportere inden for kundens individuelle ønsker til afkast og risiko. Kunden beholder i alle tilfælde sine konti og depoter hos sin aktuelle bankforbindelse.

 • Hvorfor har Formuepleje ikke gratis handel?

  Det koster administrative ressourser at ekspedere en handel, og da Formuepleje ikke kan handle med værdipapirer og heller ikke er depot- og kontoførende, samarbejder vi med Nordea. Formuepleje kan i stedet hjælpe med at formidle køb og salg af alle vores {{Antalafd}} børsnoterede investeringsfonde mod et notagebyr på 250 kroner, der betales til Nordea Bank, som gennemfører handlen. Formuepleje tager ikke særskilt noget for at ekspedere handlen. Du betaler dermed ikke kurtage, men alene et fast notagebyr til Nordea ved handler via Formuepleje. I nogle tilfælde opkræver din bank yderligere gebyrer for at ekspedere ordren.

 • Hvilke skatteregler gælder for mit barnebarn, når det vil sælge investeringsbeviser i Formuepleje Penta, der er givet som gave?

  Gaveafgiftsmæssigt er er ingen problemer, idet gaven er under gavegrænsen. Ved et fremtidigt salg forholder det sig sådan, at Formuepleje Penta er en akkumulerende fond, hvilket betyder, at skatteårets gevinst/tab beskattes hvert år som kapitalindkomst hos barnet. Det betyder reelt, at medmindre dit barnebarn har andre typer af kapitalindkomst (renter), så vil det urealiserede afkast være skattefrit i det omfang kapitalindkomsten er mindre end frikortgrænsen på 33.800 kroner (2017-sats).

   

  Alt i alt er Formuepleje Penta rent skattemæssigt ideel til børn fordi den løbende værdistigning ”skattefrit absorberes”, så længe kapitalindkomsten holdes inden for frikortgrænsen. Denne fordel opnås ikke, hvis barnet havde investeret i almindelige aktier eller udbyttebetalende investeringsforeninger, idet aktieindkomst ikke er omfattet af frikortet.

 • Kan jeg oprette en alderspension til mit barnebarn og investere i Formueplejefonde?

  Ja – det kan du. Det eneste, du skal have, er barnets sygesikringsbevis og accept fra barnets forældre. Du kan på vegne af barnet indsætte {{indskudalder}} kroner i år. Opret et værdipapirdepot til kontoen, idet der så kan investeres i individuelle værdipapirer – også Formueplejes foreninger. Lad os forestille os, at du kun én gang indbetaler {{indskudalder}} kroner og investerer alle pengene i Formuepleje Penta. Hvis vi nogenlunde konservativt forudsætter et gennemsnitlig årligt afkast efter skat (15,3 procent) på 8 procent, vil dit barnebarn have en formue i 2087-værdi på cirka 6,2 millioner kroner, når han/hun fylder 70.

   

  Ved en gennemsnitlig årlig inflation på 2 procent svarer det til formue på cirka 1,7 millioner i 2015-kroner. Pengene udbetales skattefrit (med mindre skattereglerne ændres). Barnet vil dog undervejs kunne hæve sin alderspension til for eksempel en bil eller udbetaling på en lejlighed ved at betale en strafafgift på 20 procent. Det er dog ikke skattemæssigt anbefalelsesværdigt.

Se alle spørgsmål og svar