Velkommen til dit Videnscenter

Vi har samlet de vigtigste markedsnyheder, kursdata, daglige børsindblik og analyser om udviklingen på de globale finansmarkeder, så du altid har den nyeste viden ved hånden.

Sådan klarer vi os i forhold til vores konkurrenter
 • 15.06.2017: FED hæver renten og vil nedbringe balancen

  FED hævede for anden gang i år sin styringsrente med 0,25 procent til 1,25 procent. Den amerikanske økonomi har det godt, og i slutningen af året vil banken begynde at sælge ud af sin enorme obligationsbeholdning. Det vil forventeligt betyde, at amerikanske renter og dollaren stiger.

 • År til dato
 • 1 år
 • 3 år
 • 5 år
 • 7 år
 • 10 år
 • Levetid
 • Kan jeg investere en gave på 40.000 kroner til mit barnebarn i Formueplejefonde?

  Ja. Hvis pengene står på en almindelig bankkonto i barnets navn, og der er tilknyttet et værdipapirdepot, kan der investeres i alle typer af værdipapirer. Det kan være en fordel at investere pengene i lagerbeskattede investeringsfonde, således at afkastet kommer i form af kapitalindkomst. Det betyder nemlig, at barnet kan benytte sit personfradrag, der i 2017 er på 33.800 kroner. På den måde bliver investering i Formueplejes lagerbeskattede investeringsfonde (som for eksempel Formuepleje Safe) skattefri, så længe det årlige afkast holder sig under frikortgrænsen.

   

  Investeres der derimod i aktier eller aktiebaserede investeringsfonde, der beskattes som aktieindkomst, vil afkastet i form af udbytter og eller realiseret afkast være aktieindkomst. Aktieindkomst, der ikke overstiger 51.700 kroner (2017) årligt, beskattes med 27 procent. Skatteværdien af børns personfradrag kan ikke udnyttes i denne indkomst. Aktieindkomst udover 51.700 kroner beskattes med 42 procent, dog med mulighed for udnyttelse af barnets personfradrag.

   

  Du kan med fordel få en fuldmagt fra forældrene, så du kan styre investeringerne via din egen netbank.

 • Risikomålet – hvad betyder det?

  Formuepleje har som de eneste i Danmark valgt at lave en deklaration for vores forventninger til afkast og risiko. For Formuepleje Safe er risikomålet minus 15 procent over tre år med en sandsynlighed på 95 procent. Det betyder, at der er 5 procent (100-95) risiko for, at afkastet akkumuleret over tre år ender på -15 procent eller lavere. Tallet fortæller, hvor risikobetonet Safe er, og hvis du sammenligner med Epikur, der er gearet cirka én gang mere end Safe, er tallet -20 procent, mens det er -25 procent for Penta, der er gearet cirka dobbelt så meget som Safe.

 • Hvad betyder "højt risikojusteret afkast" helt konkret?

  Formuepleje er fokuseret på at levere et højt og attraktivt risikojusteret afkast til sine investorer. Det betyder, at vi søger at optimere afkastet og minimere risikoen.

   

  Eksempel: Forestil dig, at du enten kan investere i en Portefølje 1, der giver et forventet afkast på 10 procent om året i gennemsnit eller i Portefølje 2, der kan levere et forventet afkast på 5 procent. Hvad vil du helst investere i? Ja, de fleste vil nok til at begynde med vælge Portefølje 1. Men det valg er truffet på et for simpelt grundlag, for du er nødt til at kigge på den sikkerhed (risiko), hvormed du kan opnå det forventede afkast.

   

  Lad os sige, at Portefølje 1 har en historisk standardafvigelse på 20 procent. Det betyder konkret, at afkastet med 68 procent sandsynlighed har svinget med et plus/minus 20 procent omkring det forventede afkast på 10 procent. Det vil sige, at investor efter et år kan forvente et opnået afkast på mellem -10 og 30 procent – med 68 procent sandsynlighed.

   

  Hvis nu Portefølje 2 har en standardafvigelse på 8 procent, vil afkastet forventeligt svinge mellem -3 og 13 procent.

   

  En hurtig høkermetode til at vælge, hvad der giver det bedst mulige risikojusterede afkast, er at dividere det forventede afkast med standardafvigelsen.

   

  Det giver 10/20 = 0,5 for Portefølje 1 og 5/8 = 0,625 for Portefølje 2. Du får altså mest afkast pr. risikoenhed ved Portefølje 2.

   

  Det er det, vi mener, når vi siger, at vi ønsker at levere et højt risikojusteret afkast. Vi vil gennem vores investeringsproces og fokuserede risikostyring presse mest muligt afkast ud af hver eneste risikoenhed.

   

  Opgaven, vi har påtaget os, lyder: Minimer udsvingene i afkastet (kurserne) mest muligt, og maksimer kursstigningerne mest muligt.

 • Hvilke skatteregler gælder for mit barnebarn, når det vil sælge investeringsbeviser i Formuepleje Penta, der er givet som gave?

  Gaveafgiftsmæssigt er er ingen problemer, idet gaven er under gavegrænsen. Ved et fremtidigt salg forholder det sig sådan, at Formuepleje Penta er en akkumulerende fond, hvilket betyder, at skatteårets gevinst/tab beskattes hvert år som kapitalindkomst hos barnet. Det betyder reelt, at medmindre dit barnebarn har andre typer af kapitalindkomst (renter), så vil det urealiserede afkast være skattefrit i det omfang kapitalindkomsten er mindre end frikortgrænsen på 33.800 kroner (2017-sats).

   

  Alt i alt er Formuepleje Penta rent skattemæssigt ideel til børn fordi den løbende værdistigning ”skattefrit absorberes”, så længe kapitalindkomsten holdes inden for frikortgrænsen. Denne fordel opnås ikke, hvis barnet havde investeret i almindelige aktier eller udbyttebetalende investeringsforeninger, idet aktieindkomst ikke er omfattet af frikortet.

 • Hvordan beregner Formuepleje ÅOP?

  ÅOP betyder Årlige Omkostninger i Procent og er et forsøg fra InvesteringsFondsBranchen (IFB) på at lave et omkostningsnøgletal på samme måde, som gælder for lån ydet via banker, realkreditselskaber med flere.

   

  ÅOP for investeringsforeninger er lidt anderledes og udviklet af IFB. Formuepleje følger disse standarder og anbefalinger, når det kommer til opgørelse af omkostningsnøgletal, herunder også ÅOP. Det siger sig selv, at når der, som for Formueplejeforeningerne, er et resultathonorar, der afhænger af det leverede afkast, så skaber det visse udfordringer, når der skal beregnes et ÅOP, der kan sammenlignes med ÅOP for investeringsforeninger, der ikke har resultathonorar. Derfor beregnes det ud fra det honorar, der er betalt i det seneste år. Det er ikke helt optimalt, men det er det bedst mulige.

   

  Grundlaget for ÅOP-beregningen er de løbende omkostninger plus det resultatbetingede honorar ifølge det seneste regnskab. Dertil lægges en syvendedel af emissionstillægget og indløsningsfradraget, idet det antages, at en investor beholder investeringen i syv år.

Se alle spørgsmål og svar