Videnscenter

  • År til dato
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 7 år
  • 10 år
  • Levetid

Afkast er beregnet på basis af Indre Værdi. Bemærk at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Afkastet for Formueplejes fonde er opgjort efter alle omkostninger. Investor opfordres til at læse dokumenter, herunder prospekt/investoroplysninger for den relevante afdeling, samt kontakte egen investeringsrådgiver inden handel med værdipapirer. Du kan finde mere information om køb og salg på siden her.