Velkommen til dit Videnscenter

Vi har samlet de vigtigste markedsnyheder, kursdata, daglige børsindblik og analyser om udviklingen på de globale finansmarkeder, så du altid har den nyeste viden ved hånden.

 • År til dato
 • 1 år
 • 3 år
 • 5 år
 • 7 år
 • 10 år
 • Levetid
 • Hvorfor har Formuepleje ikke gratis handel?

  Det koster administrative ressourser at ekspedere en handel, og da Formuepleje ikke kan handle med værdipapirer og heller ikke er depot- og kontoførende, samarbejder vi med Nordea. Formuepleje kan i stedet hjælpe med at formidle køb og salg af alle vores {{Antalafd}} børsnoterede investeringsfonde mod et notagebyr på 250 kroner, der betales til Nordea Bank, som gennemfører handlen. Formuepleje tager ikke særskilt noget for at ekspedere handlen. Du betaler dermed ikke kurtage, men alene et fast notagebyr til Nordea ved handler via Formuepleje. I nogle tilfælde opkræver din bank yderligere gebyrer for at ekspedere ordren.

 • Hvorfor handelsforbud i netbanken?

  Nogle af Formueplejefondene er såkaldte kapitalforeninger. Det er Formuepleje Pareto, Safe, Epikur, Penta, Fokus og Merkur. Gældende lovgivning klassificerer disse fonde som et såkaldt ”rødt investeringsprodukt”, fordi kapitalforeninger skåret over en kam er såkaldte komplekse investeringsprodukter. Røde investeringsprodukter er af nogle pengeinstitutter spærret i deres netbank. Dette har Formuepleje ingen indflydelse på.

   

  Det betyder, at investor enten skal handle kapitalforeningsbeviserne manuelt gennem en medarbejder i sit pengeinstitut eller gennem Formuepleje. Kontakt os gerne, hvis du vil investere gennem os.

 • Kan jeg investere en gave på 40.000 kroner til mit barnebarn i Formueplejefonde?

  Ja. Hvis pengene står på en almindelig bankkonto i barnets navn, og der er tilknyttet et værdipapirdepot, kan der investeres i alle typer af værdipapirer. Det kan være en fordel at investere pengene i lagerbeskattede investeringsfonde, således at afkastet kommer i form af kapitalindkomst. Det betyder nemlig, at barnet kan benytte sit personfradrag, der i 2017 er på 33.800 kroner. På den måde bliver investering i Formueplejes lagerbeskattede investeringsfonde (som for eksempel Formuepleje Safe) skattefri, så længe det årlige afkast holder sig under frikortgrænsen.

   

  Investeres der derimod i aktier eller aktiebaserede investeringsfonde, der beskattes som aktieindkomst, vil afkastet i form af udbytter og eller realiseret afkast være aktieindkomst. Aktieindkomst, der ikke overstiger 51.700 kroner (2017) årligt, beskattes med 27 procent. Skatteværdien af børns personfradrag kan ikke udnyttes i denne indkomst. Aktieindkomst udover 51.700 kroner beskattes med 42 procent, dog med mulighed for udnyttelse af barnets personfradrag.

   

  Du kan med fordel få en fuldmagt fra forældrene, så du kan styre investeringerne via din egen netbank.

 • Hvad er det mindste beløb, jeg kan investere for?

  Alle Formueplejes og Absalon Invest' fonde er børsnoterede og handles i stykstørrelser af 100 kroner. Det vil sige, at investor kan nøjes med at købe 1 styk investeringsbevis til den givne kurs. Købes der 1 styk Formuepleje Optimum til en kurs på 119 kroner (februar 2017), så skal investor betale 119 kroner plus emissionstillæg (0,3 procent), kurtage til banken og VP-omkostninger.

 • Hvordan låner Formuepleje så billigt?

  De Formueplejefonde, som anvender fremmedkapital, låner i øjeblikket til en rente på omkring nul procent inklusive lånemarginal til bankerne. For at kunne opnå denne lave lånerente udnytter fondene, at obligationsporteføljen, som primært består af danske realkreditobligationer, pantsættes til banken som sikkerhed for lånet. Da de danske realkreditobligationer har topkreditrating, opnås attraktive lånerenter. Med en samlet låneportefølje på over 24 milliarder kroner giver det adgang til det professionelle lånemarked.

   

  Vi låner i euro eller danske kroner på vegne af fondene, og vi har mulighed for at benytte valutaterminsforretninger til at optimere renteforholdene. Renten på lånene er i praksis variabel, og lånene fornyes løbende.

Se alle spørgsmål og svar