Velkommen til dit Videnscenter

Vi har samlet de vigtigste markedsnyheder, kursdata, daglige børsindblik og analyser om udviklingen på de globale finansmarkeder, så du altid har den nyeste viden ved hånden.

Sådan klarer vi os i forhold til vores konkurrenter
 • 27.07.2017: Analyse: Sådan bliver resten af aktieåret 2017

  Udsigterne for sidste halvdel af aktieåret 2017 er ifølge direktør Henrik Franck positive. Som investor er der dog altid en række faktorer, man er nødt til at tage med i sin vurdering, for at kunne tegne et forventningsbillede for resten af året.

 • År til dato
 • 1 år
 • 3 år
 • 5 år
 • 7 år
 • 10 år
 • Levetid
 • Hvor ofte fastsættes High Water Mark?

  High Water Mark (HMW) er betegnelsen for den kurs, som en fond med resultathonorar skal overstige, før der bliver beregnet resultathonorar. Følgende Formueplejefonde har resultathonorar: Optimum. Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur, LimiTTellus og Fokus. Alle fondene har 10 procent i resultathonorar undtagen Merkur der har 15 procent.

   

  HWM fastsættes hvert kvartal efter indre værdi tre bankdage før kvartalsskiftet. Hvis indre værdi den dag er højere end den tidligere fastsatte HWM, opjusteres grænsen, og honoraret afregnes. Den seneste HWM fremgår af faktaarkene, der kan hentes her.

 • Hvordan bestemmes udbyttet på de investeringsbeviser, hvor der udloddes udbytte?

  Uden at gå i detaljer med alle de skattemæssige regler, så er det overordnede princip, at investorerne i en investeringsfond skattemæssigt skal stilles lige i forhold til, hvis de selv havde investeret i en tilsvarende portefølje af værdipapirer. Beskatningen udspringer af Ligningslovens §16 C.

   

  Det betyder konkret, at realiserede kursgevinster/ tab, modtagne udbytter, renter og anden skattepligtig indkomst skal udloddes til beskatning hos investor mindst én gang om året. Investor skal her være opmærksom på, at afkast og udbytter ikke nødvendigvis følges ad, idet der i et år med lavt afkast sagtens kan være blevet realiseret gevinster på værdipapirer købt i tidligere år. Udbyttet kan derfor sagtens være højere/lavere end afkastet. Men over længere perioder udlignes forskellen.

 • Hvorfor spærrer min bank for handel med Formueplejefonde?

  Formueplejes kapitalforeninger er alle kategoriseret som såkaldte røde investeringsprodukter, hvor der er skærpede krav til investors viden ved investering i disse. Visse pengeinstitutter tolker dette på en måde, så de har besluttet generelt helt at afskære deres kunder fra at handle selv. Kunden skal i stedet henvende sig til en certificeret investeringsrådgiver i pengeinstituttet.

   

  Alternativt kan du henvende dig til Formuepleje, der efter udført hensigtsmæssighedstest gerne udfører handler til en værdi over 100.000 kroner. Der er et gebyr på 250 kroner til Nordea for papirarbejdet plus eventuelle ekstra omkostninger opkrævet af dit eget pengeinstitut.

 • Hvad er indløsnings- og emissionsomkostninger, og kan man undgå dem?

  Indløsnings- og emissionsomkostninger er lovbestemte og betyder, at når en ny investor ønsker at investere i en hvilken som helst given dansk investeringsfond, så skal den nye investor betale alle de omkostninger, der følger med, når de nye penge, der kommer ind i fonden, skal investeres i nye værdipapirer. Dermed kommer de gamle investorer ikke til at betale handelsomkostninger for de nye penge, der skal investeres. Det kaldes emissionsomkostninger.

   

  Det samme gælder, når en bestående investor vælger at sælge sine investeringsbeviser, så skal de omkostninger, som følger af, at fonden skal sælge ud af bestående værdipapirer, retfærdigvis pålægges sælger. Det sker i form af indløsningsomkostninger. Som hovedregel kan disse omkostninger ikke undgås, dog kan der opstå særlige markedsforhold, hvor en sælger og en køber direkte kan matche deres modsatrettede handler overfor hinanden via børsen. I sådanne tilfælde kan sælger være heldig at sælge til en højere kurs end indre værdi minus indløsningsfradraget, og køber kan købe til en lavere kurs end indre værdi plus emissionstillægget.

   

  Handler investor gennem Formuepleje, forsøger vi altid at matche købere og sælgere, hvis det er muligt.

 • Hvad er forskellen på Formuepleje Globale Aktier og LimiTTellus?

  Overordnet er der to forskelle: Omkostningerne og porteføljestyring. Formuepleje Globale Aktier er den ”rene” aktieportefølje, som vores rådgiver, Alliance Bernstein, beslutter positionerne i. Omkostningerne er anderledes, idet der ikke er resultathonorar. ÅOP er 1,95 procent.

   

  LimiTTellus er ligesom Formuepleje Globale Aktier investeret efter rådgivning fra Alliance Bernstein. Men i LimiTTellus har Formueplejes investeringskomité mulighed for at anvende finansielle instrumenter for enten at øge eller mindske aktieeksponeringen. Desuden kan investeringskomitéen til- eller fravælge enkelte aktier eller fonde. LimiTTellus har resultathonorar og ÅOP er 1,35 procent.

   

  Med andre ord, så får investor den rene globale aktieportefølje, sådan som Alliance Bernstein har sammensat den ved at investere i Formuepleje Globale Aktier. Mens investor i LimiTTellus køber en portefølje, der er sammensat af Alliance Bernstein og justeret efter investeringskomitéens aktuelle forventninger. De faste omkostninger er lavere i LimiTTellus, da der også er resultathonorar. Til slut skal det nævnes, at LimiTTellus er akkumulerende mens Globale Aktier er udbyttebetalende.

Se alle spørgsmål og svar