Velkommen til dit Videnscenter

Vi har samlet de vigtigste markedsnyheder, kursdata, daglige børsindblik og analyser om udviklingen på de globale finansmarkeder, så du altid har den nyeste viden ved hånden.

 • År til dato
 • 1 år
 • 3 år
 • 5 år
 • 7 år
 • 10 år
 • Levetid
 • Skal danskere i udlandet betale PAL-skat?

  Du skal som udgangspunkt betale 15,3 procent i skat (PAL-skat) af det afkast, du får på din pensionsordning, men hvis du ikke er fuldt skattepligtig i Danmark eller bor i udlandet, kan du blive fritaget for at betale PAL-skat. Du skal selv sørge for at søge om fritagelse ved at udfylde blanketten Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkast (blanketnummer 07.058), som du kan finde på skat.dk.

 • Hvad betyder det, at Formuepleje og Absalon Invest ikke har tegningsprovision som mange andre investeringsforeninger ?

  Tegningsprovision er en meromkostning på typisk 0,5 til 1,5 procentpoint, som tillægges kursen, når du køber investeringsbeviser udbudt af hovedparten af de danske investeringsforeninger. Det sker automatisk, når du køber enten via din netbank eller via en investeringsrådgiver. Der er tale om et honorar til det pengeinstitut eller den børsmægler, som formidler salget af investeringsbeviserne.

   

  Formueplejekoncernen har meget bevidst fravalgt, at investorerne skal betale pengeinstitutter og børsmæglere for at sælge vores investeringsbeviser til vores investorer. Vi har valgt at have en helt transparent omkostningsstruktur, hvor du, når du køber et investeringsbevis, kun betaler den reelle og lovbestemte omkostning ved at indtræde i afdelingens investeringer (emissionssats) og ikke et ekstratillæg til den, der gennemfører salget til dig. Du kan under Fonde og afkast få det samlede overblik over samtlige omkostninger, herunder også emission- og indløsningssatser for alle vores {{Antalafd}} fonde.

 • Hvorfor skal jeg give Formuepleje fuldmagt?

  Fuldmagt giver bedre rådgivning
  Hos Formuepleje lægger vi vægt på et tæt samarbejde med vores kunder. Derfor aftales forventninger til samarbejdet som noget af det første. Når vi har fået kendskab til din risikovillighed og ønsker om afkast, fastlægger vi en langsigtet strategi for, hvordan vi bedst muligt opnår dine investeringsmæssige mål. Du kan selvfølgelig selv vælge, om du ønsker aktiv forvaltning af hele eller dele af din formue, og det er op til dig, hvor meget du vil involveres i investeringsprocessen. Uanset hvad du vælger, vil din personlige formuerådgiver løbende overvåge, rapportere og pleje dine investeringer. Vi har to modeller:

   

  Formueplejeaftale:
  Har du ikke tid eller lyst til aktivt at deltage i forvaltningen af din formue, kan du med en Formueplejeaftale give fuldmagt til, at Formuepleje forvalter din formue efter aftalte investeringsrammer. Vi har indgående kendskab til de finansielle markeder og stor erfaring med at analysere markedernes bevægelser. Vi ved, hvor i verden og i hvilke aktivklasser dine midler bør placeres for at give det bedst mulige afkast indenfor de aftalte rammer. I en Formueplejeaftale kan indgå eksterne fonde, hvor Formuepleje udvælger de bedste formueforvaltere i verden som supplement til Formueplejes egne fonde. Derudover kan porteføljen også indeholde individuelle værdipapirer i aktier og obligationer.

   

  Investeringsrådgivning:
  Ønsker du selv at prøve kræfter med de finansielle markeder, kan du med en ikke diskretionær Formueplejeaftale bruge Formuepleje som din finansielle sparringspartner. Det eneste, det kræver, er, at du giver Formuepleje indsigt i dine værdipapirbeholdninger, så vi løbende kan vurdere og gennemgå risiko og afkastforventninger. Vi tager kontakt til dig, når vi vurderer, at en omlægning af dine investeringer vil være fordelagtig. Men i sidste ende er det dig, der tager investeringsbeslutningerne.

 • Hvorfor spærrer min bank for handel med Formueplejefonde?

  Formueplejes kapitalforeninger er alle kategoriseret som såkaldte røde investeringsprodukter, hvor der er skærpede krav til investors viden ved investering i disse. Visse pengeinstitutter tolker dette på en måde, så de har besluttet generelt helt at afskære deres kunder fra at handle selv. Kunden skal i stedet henvende sig til en certificeret investeringsrådgiver i pengeinstituttet.

   

  Alternativt kan du henvende dig til Formuepleje, der efter udført hensigtsmæssighedstest gerne udfører handler til en værdi over 100.000 kroner. Der er et gebyr på 250 kroner til Nordea for papirarbejdet plus eventuelle ekstra omkostninger opkrævet af dit eget pengeinstitut.

 • Hvordan sammenligner jeg bedst forskellige fonde?

  Nobelprisvinderen William Sharpe har grublet over det samme problem og opfandt derfor den såkaldte Sharpe Ratio, som han senere fik nobelprisen for.

  Sharpe Ratioen – eller bare Sharpe, som vi normalt kalder den – måler det historiske afkast i forhold til den historiske risiko. Kort fortalt beregnes nøgletallet ved at dividere afkastet med standardafvigelsen, hvor standardafvigelsen er en måling af udsvingene i kursen.

  Sharpe over fem år måles på månedlige værdier. For eksempel har Formuepleje Safe en femårig Sharpe på 1,49. Verdensaktieindekset har en tilsvarende Sharpe på 1,24 (september 2016). Safe har altså leveret mere afkast i forhold til den historiske risiko, når der måles over de seneste fem år. Det, du som investor kan bruge Sharpe til, er at vurdere, hvor meget afkast du får for den risiko, du vælger at tage i dine investeringer – hvis du vel at mærke er en langsigtet investor. Jo højere tal, desto større belønning.

  Bemærk, at Sharpe måler på historiske tal og derfor ikke er garanti for fremtidige præstationer. Under Fonde og afkast kan du se Sharpe for alle vores fonde på forskellige tidshorisonter. Hos morningstar.dk kan du finde Sharpe for alle danske og udenlandske investeringsfonde.

Se alle spørgsmål og svar