Velkommen til dit Videnscenter

Vi har samlet de vigtigste markedsnyheder, kursdata, daglige børsindblik og analyser om udviklingen på de globale finansmarkeder, så du altid har den nyeste viden ved hånden.

Klode
 • 23.05.2017: Analyse: Europa har måske en fremtid

  Valgene i Europa er nervepirrende. 2017 vil vise os, om Europa har en fremtid. Foreløbigt har befolkningerne i Holland og Frankrig vist erkendelse af nødvendigheden i økonomiske reformer og fortsat samarbejde. Det er overraskende gode nyheder.

 • År til dato
 • 1 år
 • 3 år
 • 5 år
 • 7 år
 • 10 år
 • Levetid
 • Hvad betyder det, at Formuepleje og Absalon Invest ikke har tegningsprovision som mange andre investeringsforeninger ?

  Tegningsprovision er en meromkostning på typisk 0,5 til 1,5 procentpoint, som tillægges kursen, når du køber investeringsbeviser udbudt af hovedparten af de danske investeringsforeninger. Det sker automatisk, når du køber enten via din netbank eller via en investeringsrådgiver. Der er tale om et honorar til det pengeinstitut eller den børsmægler, som formidler salget af investeringsbeviserne.

   

  Formueplejekoncernen har meget bevidst fravalgt, at investorerne skal betale pengeinstitutter og børsmæglere for at sælge vores investeringsbeviser til vores investorer. Vi har valgt at have en helt transparent omkostningsstruktur, hvor du, når du køber et investeringsbevis, kun betaler den reelle og lovbestemte omkostning ved at indtræde i afdelingens investeringer (emissionssats) og ikke et ekstratillæg til den, der gennemfører salget til dig. Du kan under Fonde og afkast få det samlede overblik over samtlige omkostninger, herunder også emission- og indløsningssatser for alle vores {{Antalafd}} fonde.

 • Hvordan sammenligner jeg bedst forskellige fonde?

  Nobelprisvinderen William Sharpe har grublet over det samme problem og opfandt derfor den såkaldte Sharpe Ratio, som han senere fik nobelprisen for.

  Sharpe Ratioen – eller bare Sharpe, som vi normalt kalder den – måler det historiske afkast i forhold til den historiske risiko. Kort fortalt beregnes nøgletallet ved at dividere afkastet med standardafvigelsen, hvor standardafvigelsen er en måling af udsvingene i kursen.

  Sharpe over fem år måles på månedlige værdier. For eksempel har Formuepleje Safe en femårig Sharpe på 1,49. Verdensaktieindekset har en tilsvarende Sharpe på 1,24 (september 2016). Safe har altså leveret mere afkast i forhold til den historiske risiko, når der måles over de seneste fem år. Det, du som investor kan bruge Sharpe til, er at vurdere, hvor meget afkast du får for den risiko, du vælger at tage i dine investeringer – hvis du vel at mærke er en langsigtet investor. Jo højere tal, desto større belønning.

  Bemærk, at Sharpe måler på historiske tal og derfor ikke er garanti for fremtidige præstationer. Under Fonde og afkast kan du se Sharpe for alle vores fonde på forskellige tidshorisonter. Hos morningstar.dk kan du finde Sharpe for alle danske og udenlandske investeringsfonde.

 • Hvordan beregner Formuepleje ÅOP?

  ÅOP betyder Årlige Omkostninger i Procent og er et forsøg fra InvesteringsFondsBranchen (IFB) på at lave et omkostningsnøgletal på samme måde, som gælder for lån ydet via banker, realkreditselskaber med flere.

   

  ÅOP for investeringsforeninger er lidt anderledes og udviklet af IFB. Formuepleje følger disse standarder og anbefalinger, når det kommer til opgørelse af omkostningsnøgletal, herunder også ÅOP. Det siger sig selv, at når der, som for Formueplejeforeningerne, er et resultathonorar, der afhænger af det leverede afkast, så skaber det visse udfordringer, når der skal beregnes et ÅOP, der kan sammenlignes med ÅOP for investeringsforeninger, der ikke har resultathonorar. Derfor beregnes det ud fra det honorar, der er betalt i det seneste år. Det er ikke helt optimalt, men det er det bedst mulige.

   

  Grundlaget for ÅOP-beregningen er de løbende omkostninger plus det resultatbetingede honorar ifølge det seneste regnskab. Dertil lægges en syvendedel af emissionstillægget og indløsningsfradraget, idet det antages, at en investor beholder investeringen i syv år.

 • Hvad er det mindste beløb, jeg kan investere for?

  Alle Formueplejes og Absalon Invest' fonde er børsnoterede og handles i stykstørrelser af 100 kroner. Det vil sige, at investor kan nøjes med at købe 1 styk investeringsbevis til den givne kurs. Købes der 1 styk Formuepleje Optimum til en kurs på 119 kroner (februar 2017), så skal investor betale 119 kroner plus emissionstillæg (0,3 procent), kurtage til banken og VP-omkostninger.

 • Hvad er Formuepleje Premium?

  Formuepleje Premium er et særligt kundekoncept, der er målrettet investorer, som investerer mindst 5 millioner kroner gennem os. Premiumkunder får tilknyttet egen formuerådgiver, modtager kvartalsvise afkastrapporteringer, analyser af formue og investeringer samt mulighed for individuelle møder med vores eksperter inden for kapitalforvaltning.

   

  Desuden bliver Premiumkunder løbende indbudt til særlige faglige og/eller underholdende arrangementer og har adgang til Formueplejes landsdækkende netværk af eksperter og rådgivere. Tilbuddene og konceptet udbygges løbende. Du er velkommen til at kontakte en rådgiver for yderligere oplysninger.

Se alle spørgsmål og svar