Videnscenter

  • År til dato
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 7 år
  • 10 år
  • Levetid

Afkast er beregnet på basis af Indre Værdi. Bemærk at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investor opfordres til at læse dokumenter, herunder prospekt/investoroplysninger for den relevante afdeling, samt kontakte egen investeringsrådgiver inden handel med værdipapirer. Du kan finde mere information om køb og salg på siden her.