Spring til indhold

14. oktober 2021

Formuepleje-fond fører på bæredygtighed

Af Formuepleje

Formuepleje Better World Environmental Leaders er en artikel 9 fond (også kaldet mørkegrøn fond) og har bæredygtige investeringer som et mål. ”Det handler om, at vi har en anden tilgang, hvor vi vælger bæredygtige investeringer til frem for blot at fravælge de ikke-bæredygtige selskaber. Tilvalg er afgørende og gør en forskel i højere grad end en screeningsproces med fravalg af selskaber,” siger investeringsdirektør Henrik Franck.

En målrettet tilgang og en investeringsstrategi, der beror på tilvalg af bæredygtige investeringer i selskaber, der gør en reel forskel frem for blot at foretage en screening og fravælge udvalgte selskaber. Det er forklaringen på, at Formueplejes bæredygtige fond Better World Environmental Leaders har en stor andel af bæredygtige investeringer.

Branchemediet Finanswatch har tidligere offentliggjort en artikel, der kigger nærmere på de 15 danske Artikel 9-fonde (bemærk, at artiklen kræver abonnement på Finanswatch, red.), der findes, og her kommer Formuepleje Better World Environmental Leaders således ud som den Artikel 9-fond, der følger taksonomien (principperne bag forordningen) tættest af de 15 fonde. I Formuepleje er vi selvfølgelig glade for, at vi tilsyneladende ligger i den høje ende jf. artiklens kilde (Bloomberg), men vi også bevidste om, at data på nuværende tidspunkt er utilstrækkelige, og at andelen af investeringerne, der opfylder taksonomi-forordningens kriterier, kan svinge meget alt efter, hvilken datakilde der anvendes.

”Opmærksomheden om bæredygtige investeringer er højere end nogensinde før, og derfor er det selvfølgelig en blåstempling af vores tilgang, når vi kommer så godt ud af sådan en opgørelse,” siger Henrik Franck, investeringsdirektør og partner i Formuepleje.

Environmental Leaders med høj andel af bæredygtige investeringer

For at være Artikel 9-fond kræves det, at bæredygtighed er et selvstændigt investeringsmål, og derfor skal disse fonde leve op til de skrappeste EU-krav i den nye disclosure-forordning, der har været gældende siden 1. marts 2021.

“I Better World Environmental Leaders investeres i selskaber, der faciliterer den teknologiske udvikling og bidrager positivt til den grønne omstilling. Det er en helt anden tilgang, end andre har, mens det med at sortere visse selskaber fra og at gå i dialog med resten efter vores opfattelse ikke forandrer så meget. Det er ikke tilstrækkeligt," siger Henrik Franck og nævner, at investeringsuniverset i Better World Environmental Leaders af samme årsag er afgrænset til selskaber, der opererer inden for miljøprodukter eller tjenester på markederne for energieffektivitet, vedvarende energi, vand, affald og bæredygtige føde- og landbrugsvarer.

”En anden vigtig sondring er, at vi aldrig har lavet denne fond med det ene formål, at den skulle være en mørkegrøn Artikel 9-fond, men den er blevet det på grund af det, den er født til at investere i. Det har aldrig været målsætningen i sig selv, at fonden skulle leve op til nogle stramme EU-krav, men at den skulle foretage bæredygtige investeringer, der gør en reel forskel uden at gå på kompromis med at skabe et fornuftigt afkast,” tilføjer Henrik Franck.

Eksempler på selskaber i porteføljen

De største enkeltpositioner i fonden ligger i affaldshåndteringsselskabet Waste Management, industrigasselskabet Linde og vandforsyningsselskabet American Water Works.

”Det er blot nogle eksempler. I Better World Environmental Leaders’ portefølje er der flere andre selskaber, der faciliterer grøn omstilling. F.eks. det amerikanske selskab Trimble, der fremstiller udstyr til datadrevet drift af landbrug i form af GPS’er og software, eller hollandske DSM, der udvikler kvægfoder, som reducerer metanudslip,” siger Henrik Franck og nævner derudover Deere & Co., som er verdens største producent af landbrugsmaskiner og arbejder målrettet med elektrificering af landbrugsmaskiner for at reducere det fossile aftryk.

Formuepleje Better World Environmental Leaders leverede i 2021 et afkast på 30,32 procent (MSCI = 27,43 procent), mens det i 2020 lød på 13,6 procent (MSCI = 6,24 procent) og i 2019, fondens første hele år, leverede fonden 30,06 procent (MSCI 29,1 procent).  

Disclaimer

Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst info@formuepleje.dk

Vil du vide mere?

Få en second opinion eller bestil en intropakke og få mere viden om, hvad vi kan gøre for dig. 

Bestil en intropakke

Få en uforpligtende intropakke, og læs mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Send mig en intropakke

Få seneste nyt

Hold dig opdateret på investering, privatøkonomi og den aktuelle udvikling på de finansielle markeder med Formueplejes nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tal med en rådgiver

Bliv kontaktet af en rådgiver og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op

Få viden om dine muligheder med Formuepleje

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Vores investeringskoncept

Vi stræber efter et højt langsigtet afkast

Uanset hvilken risikoprofil du vælger, så stræber vi altid efter at levere så højt et afkast til dig som muligt.
Få indblik i vores investeringskoncept
Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde

Vi har fonde til alle risikoprofiler

Vores fonde bygger på teorien om den optimale portefølje. Vi har investeringskoncepter til alle risikoprofiler, hvadenten den er lav eller høj.
Se vores udvalg af fonde
Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Personlig rådgivning

Skal vi tage en snak om dine investeringer?

Når vi rådgiver om din formue og investeringer, kigger vi altid på dine individuelle behov og ønsker om risiko og investeringshorisont.
Tal med en rådgiver