Plan B er vigtigere end Plan A

Formuepleje har en forventning om, at der fortsat er mere at hente på aktiemarkedet i form af kursstigninger. Men muligheden for, at det modsatte sker, er også til stede. I det tilfælde er det vigtigt, at der er styr på risikoen. ”Det har vi, og det er derfor, at vi siger, at plan B for os er vigtigere end plan A,” siger Niels B. Thuesen, adm. direktør i Formuepleje.

Høje afkast er altid plan A for en kapitalforvalter, men at have styr på risikoen er plan B – og i Formueplejes tilfælde går plan B faktisk forud for plan A, forklarer adm. direktør Niels B. Thuesen.

I en ideel verden giver investeringer altid et positivt afkast, men i den virkelige verden ved vi, at markederne svinger op og ned – og i nedadgående markeder er det, at risikostyringen skal vise sit værd og sikre formuebevarelsen så optimalt som muligt.

Det er hovedfokus for Niels B. Thuesen og resten af Investeringskomiteen, når de store investeringsbeslutninger skal træffes.

”Man kan sige, at plan A handler om at være bedst i et opadgående marked. Da vi er langsigtede investorer, tror vi i udgangspunktet på, at markedet er opadgående med de udsving, der er en naturlig del af det. Vi skal levere gode afkast, men det vigtigste er at beskytte investeringerne i nedmarkeder. Ingen kan forudsige fremtiden helt nøjagtigt, og derfor er vi altid meget bevidste om, at vi kan tage fejl i vores læsning af markedet. Så er det, at plan B kommer ind i billedet,” forklarer Niels B. Thuesen, der er en af fire personer, der sidder med i Formueplejes investeringskomité.

Formueplejes investeringskomite

Løbende diskussioner i Investeringskomiteen

De tre andre er investeringsdirektør Leif Hasager, direktør Søren Astrup og direktør Henrik Franck. De sidder med det endelige ansvar for at forvalte investeringerne bedst muligt og diskuterer løbende, hvor meget risiko, der skal tages, og hvor meget, begivenheder som handelskrig, Feds pengepolitik og italiensk budgeturo risikerer at påvirke de finansielle markeder i den ene eller anden retning.

Ikke mindst i et nedadgående og uroligt marked, som vi oplevede i 4. kvartal 2018, er der fuld opmærksomhed på stemningen i markedet. Og der kommer plan B for alvor til sin ret.

”Plan B handler om, at vi i et nedadgående marked skal vise, at vi er mere formuebevarende end markedet og vores konkurrenter. Det vil sige, at afkastet ikke falder lige så meget hos os som hos andre, når markederne peger nedad. Det er det, vi kalder lavere risiko i nedmarkeder – og der hvor vi leverer value for money til vores investorer. På den måde tager vi mere hensyn til plan B end plan A,” forklarer Niels B. Thuesen og fremhæver netop afslutningen på 2018 som et udmærket eksempel på, at plan B virker efter hensigten.

Negative afkast skal ses i sammenhæng

Godt nok var der negative afkast, og det er aldrig tilfredsstillende, når man er sat i verden for at tjene penge til kunderne, men graver man et spadestik dybere, så faldt Formueplejes investeringsløsninger mindre end markedet og konkurrenternes løsninger. Det gjaldt både Penta, der svarer til en portefølje med 100 procent globale aktier, det vil sige høj risiko, og Safe, der er en middelrisikoinvestering. Penta faldt eksempelvis 1,9 procent i 2018 og Safe 2,4 procent, men begge klarede sig langt bedre end lignende investeringsløsninger med tilsvarende risikoprofil.

”Afslutningen på 2018 er et godt eksempel på, hvordan vores plan B har til formål at fungere. 4. kvartal 2018 var negativt og betød, at året for mange endte med meget negative afkast. Vi fik også negative afkast, men slet ikke i samme grad. Det er vi aldrig tilfredse med, men når de kommer, så er det trods alt godt at have de mindst negative afkast,” siger Niels B. Thuesen og tilføjer:

”Kigger man så på afkastene fra årets begyndelse, hvor markederne er steget, ser man igen, at Safe og Penta klarer sig bedre end kundens alternativ. Det er så plan A, der er i spil her, men det er betryggende at se, når både plan A og plan B fungerer efter hensigten.”

Niels B. Thuesen fremhæver ligeledes, at en del af plan B også er at forhindre en nedsmeltning i Formueplejes investeringsløsninger. Efter finanskrisen er risikofaktorerne nogle helt andre, og der er indlagt nogle begrænsninger i måden, der kan tages risiko på, og valutaer, der kan optages lån i, er begrænset til euro og kroner.

”Plan B betyder, at vi for længst har konstrueret vores investeringsprodukter, så vi ikke kan tage særligt meget risiko. Man kan sige, at vi har en indbygget beskyttelse mod grådighed og høj risiko. Investeringsprodukterne er således designet til at være formuebevarende, hvis vi skulle tage fejl i vores grundlæggende positive syn på markedsudviklingen,” forklarer Niels B. Thuesen.

Plan B er lig med at forvente det uventede

Og selv om der sammenlagt er over 100 års investeringserfaring i Formueplejes Investeringskomité, så har de seneste år bevist, at mange ting er uforudsigelige. Ingen havde regnet med, at Donald Trump kunne indtage Det Hvide Hus i Washington D.C., og kun få ville på forhånd tro, at den britiske befolkning gjorde alvor af sin EU-skepsis og stemte landet ud af EU i 2016.

Niels B. Thuesen er beredt på, at lignende ting kan ske igen, uden at man i dag kan forudsige de konkrete begivenheder. Det skal man som aktiv kapitalforvalter have med i sine overvejelser. Og så skal man faktisk være glad for det. Jo mere uforudsigelig verden er, jo bedre en arena har de dygtigste aktive kapitalforvaltere at spille på.

”I de forgangne år er der en masse ting, der har overrasket, og som mange ikke har været forberedt på: Valget af Donald Trump i USA, at briterne stemte sig ud af EU, og at amerikanerne sparkede gang i en handelskrig med Kina er de mest oplagte eksempler. Lignende ting, som vi ikke kender til i dag, kan opstå i de kommende år. Pointen er, at det i sådan en situation er guf at være en aktiv kapitalforvalter, fordi vi er i stand til at reagere hurtigt og justere retningen efter den udvikling. Eksempelvis kan det godt være, at handelskrigen mellem USA og Kina falder mere eller mindre til ro, men det storpolitiske magtspil mellem de to kommer til at fortsætte på måder, som vi ikke kender til i dag. Der skal vi være parat til at agere, for vi har jo kunnet se, hvordan frygten for en handelskrig og dens konsekvenser har skabt et mere volatilt finansielt marked,” siger Niels B. Thuesen, der understreger, at det ikke partout handler om at forudsige udfaldet af de konkrete politiske begivenheder som for eksempel præsidentvalget i USA.

”Vi spekulerer ikke i bestemte udfald af politiske begivenheder, men forbereder os på hvert enkelt scenarie og forsøger at se de muligheder, der opstår. Det gjorde vi i sin tid efter valget af Trump, som markedet tog negativt imod, men hvor vi mente, at det var en overreaktion og tog det som en købsmulighed,” fortæller Niels B. Thuesen, som dog også slår fast, at nok er plan B vigtigere end plan A, når der skal risikostyres, men når dagen er omme, ved alle i Formuepleje, at det handler om at levere positive afkast til kunderne: ”Tag ikke fejl. Vi er absolutte investorer og skal levere absolutte afkast og aldrig gemme os bag de relative afkast. Det står vi 100 procent på mål for, men når vi prioriterer plan B så højt, er det, fordi vi også vil være mere formuebevarende i de perioder, hvor markederne er udfordrede, og afkastene ikke har det godt.”

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 02//2019. Download artiklen som PDF.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>