Månedsstatus: Sommerferiestemning på obligationsmarkedet

Udsvingene på rentemarkederne har været meget små hen over sommeren. Til gengæld har der fortsat været god interesse for danske realkreditobligationer fra især udenlandske investorer, og det har været med til at løfte obligationskurserne.

Hen over sommeren har de økonomiske nøgletal udvist stabilitet, og derfor ligger aktiviteten i den globale økonomiske vækst fortsat på et robust niveau. Der er især kommet lidt mere farve i kinderne i den europæiske økonomi, som har udvist overraskende stor fremgang i første halvår af 2017, og det tyder på, at fremgangen kan vare ved i andet halvår. Inflationen ligger dog på et meget lavt niveau, så der er fortsat lange udsigter til, at de korte europæiske renter vil stige nævneværdigt.

I USA er der stor fokus på den amerikanske præsident Donald Trump, som kæmper med intern splid i både sit eget parti og sin egen stab. Især de store udfordringer med at få ændret Barack Obamas sundhedsreform har skabt bekymring for, om Trump kan få gennemført de massive skattelettelser, som han tidligere har lovet. Det har lagt en dæmper på forventningerne til den amerikanske vækst, og kombineret med større fremgang i europæisk økonomi har disse faktorer i juli været med til at svække dollarkursen med cirka 3,5 procent.

På det danske realkreditmarked har interessen fra udenlandske investorer i løbet af sommeren været intakt. Det skyldes i høj grad, at danske realkreditobligationer fortsat giver et attraktivt afkast i forhold til andre tilsvarende europæiske alternativer. Denne efterspørgsel har været med til at understøtte danske realkreditobligationer, og det har bidraget positivt til afkastene i Formueplejeforeningerne. I Formuepleje Fokus, der udelukkende investerer i danske realkreditobligationer, har afkastet i juli måned været knap 1 procent.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>