Leder: Kapitalforvaltning i evig forandring

Når jeg læser artiklen i dette magasin om Formuepleje gennem de seneste 30 år, slår det mig, at det har været 30 år med nogle af de mest markante ændringer - ikke bare i kapitalforvaltningsbranchen, men i hele samfundet. Det har været 30 år med økonomisk krise i Danmark, kartoffelkur, international valutakrise, det revolutionerende internet, punkteret IT-boble, terrorangreb på USA, krige i Mellemøsten, finanskrise, flygtningekrise og nu et præsidentvalg i USA, der ikke har været mere farverigt, siden Ronald Reagan var på banen i firserne.

I Formueplejes branche, kapitalforvaltning, er der også sket meget på 30 år. I firserne havde vi vekselererne, der havde monopol på at sidde inde på børsen og vifte med hænderne for at købe og sælge aktier og obligationer. Bude kørte rundt på cykel i København og udvekslede værdipapirer og checks, og depotcentraler bugnede af papiraktier. Nu er det hele elektronisk, og en stor del af handlen foretages af computere - uden at mennesker er indblandet.

Nye regler kommer

Vi ser også, hvordan et mere og mere komplekst samfund øger reguleringen og kontrollen inden for kapitalforvaltning og investeringsrådgivning. Finanstilsynet stiller høje og meget præcise krav til forretningsgange, kontroller og tjek af handler samt risikostyring. Investeringsrådgivningen er underlagt de såkaldte MiFID-regler, hvor rådgiverne skal være certificerede, skal udføre test af kunderne og udlevere lovpligtig dokumentation. Alt i alt er det nok ikke så ringe endda, at der holdes godt styr på en så samfundsvigtig branche som kapitalforvaltning, så længe fokus er på at sikre effektiv forvaltning og et godt langsigtet afkast til investorerne - uden alt for mange omkostninger.

Men tiden står som bekendt ikke stille, og aktuelt er der røre i branchen. Ved årsskiftet kommer der nye regler, MiFID II, hvor der blandt andet inden for investorbeskyttelse sker en del ændringer. Der skal blandt skiltes med graden af uafhængighed, og strukturen omkring honorering for salg ændres. Formuepleje har i modsætning til den største del af branchen ej heller nogen form for transaktionsindtjening eller handel med nærtstående parter. Hos Formuepleje hilser vi ændringerne velkomne. Vi er uafhængige af bankinteresser, og vi har ikke tegningsprovisioner.

Klar til fremtiden

Skal jeg kigge lidt fremad, forudser jeg, at udviklingen med flere passivt forvaltede investeringsfonde med lave omkostninger kommer til at fortsætte. Det finder jeg helt naturligt i en tid, hvor Uber, AirBnB, MobilePay og andre stærkt brugerfokuserede tjenester vinder frem.

Men Formuepleje vedkender sig fortsat den aktive forvaltning. Det, mener vi, giver bedst mulig værdi på langt sigt. Især Formueplejes opgave med at fordele investeringerne optimalt mellem lån, aktier og obligationer er værdiskabende. Men vi sover ikke i timen, og vi er klar til at produktudvikle, hvis det passer med vores kerneværdier.

På investeringsrådgivningssiden ser vi i USA, at robotrådgivere vinder frem med computerstyret investeringsrådgivning. Som alt fra USA, kommer det også til Danmark på et tidspunkt. Dog er vi af den opfattelse, at når det drejer sig om kompliceret formuerådgivning, hvor der inddrages mange elementer i form af skat, ejendomme, holdingselskaber, arv med mere, kan robotterne ikke levere en rådgivning, som kunderne kan være trygge ved. Men for kunder med mere enkle rådgivningsbehov, er computerstøttet rådgivning en mulighed, som også Formuepleje følger tæt.

Bragt som leder i magasinet FORMUE 02//2016.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>