3 grunde til højere renter

De seneste år har vi været begunstiget af lave renter. Det kan ikke blive ved. Formuepleje har identificeret tre faktorer, du skal holde øje med, og som vil få renterne til at stige.

Utallige gange de seneste år har økonomer og analytikere dels fortalt os, at renterne er historisk lave, dels forudsagt stigende renter. Gældskrisen har trykket renterne i bund, og selv om krisen ikke er overstået, er der tegn på, at væksten er på vej op i USA. Alt tyder på, at renterne vil normalisere sig inden for en nærmere fremtid. Hvornår er stadig usikkert. Kapitalforvalter Rene Rømer fra Formuepleje har identificeret tre særlige faktorer, som skal indtræffe, før renterne for alvor stiger:

  • Væksten i USA skal blive selvbærende. Det vil sige fortsat god jobskabelse, som kan aflæses i de månedlige jobrapporter. Yderligere en fortsat moderat stigning i boligpriserne, nybyggeriet og i antallet af ansøgninger om realkreditlån. Det spiller sammen med et løft i forbrugertilliden. Det øger efterspørgslen og vil øge forbruget og investeringerne og dermed virksomhedernes omsætning. Denne mekanisme er så småt på vej i USA, mens den stort set er fraværende i Europa. Hold derfor øje med meldinger om vækst og jobskabelse i USA.
  • Den amerikanske centralbank begynder reelt at nedtrappe sine kvantitative støtteopkøb. I øjeblikket køber den amerikanske centralbank obligationer for 85 milliarder dollar hver måned og pumper dermed mange kontanter ud i systemet. Dette har den amerikanske centralbank netop oplyst, at den vil begynde at dæmpe næste år. Bare signalet herom fik aktiekurserne til at falde og renterne til at stige. Centralbanken vil først gøre alvor af truslerne, når den kan se, at væksten er blevet mere selvbærende. Det vil sige, at de forhold, der er nævnt i første punkt, skal træde tydeligere frem.
  • I Europa er årets vigtigste begivenhed valget i Tyskland den 22. september. Beholder Angela Merkel magten, forventes det, at der sker en fortsat understøttelse af landene i Sydeuropa. Det vil få de tyske renter til at stige, hvilket også vil trække de danske renter op. Dog vil det især være de lange renter, der stiger. De korte renter vil kun være lidt påvirket i opadgående retning.

Hvad skal du gøre?

Ejer du obligationer med lang løbetid eventuelt via en investeringsforening, så er det tid til at tage gevinsten hjem og omlægge til enten korte obligationer eller aktier, hvis du ønsker at øge din risiko.

Er du i tvivl om, hvornår du skal konvertere til et fastforrentet lån, så er det nu, du skal handle, inden renterne kører op. Tro ikke, at du kan nå det i processen, skiftet kan ske meget hurtigt. En stigning i den lange rente vil også påvirke investeringer i virksomhedsobligationer negativt.

Har du en større position i denne type investering, bør du tage gevinsten hjem og placere pengene i enten højrenteobligationer i lokal valuta eller i korte danske realkreditobligationer. Overvej også at rebalancere din aktieportefølje og øg eventuelt din aktieandel med kvalitetsaktier. Formuepleje vil her pege på Formuepleje Safe, som en hjørnesten i enhver langsigtet portefølje. Formuepleje har taget højde for rentestigninger og skærmet porteføljerne ved at have lav kursfølsomhed og finansielle instrumenter.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>