Deutsche Bank sender europæiske bankaktier ned

Over de seneste uger har den europæiske banksektor igen tiltrukket sig opmærksomhed. Et sagsanlæg fra det amerikanske justitsministerium på 14 milliarder dollar rettet mod Deutsche Bank er hovedårsagen til, at investorerne nu igen retter fokus mod europæiske banker.

Sagsanlægget mod Deutsche Bank kommer som følge af bankens håndtering og videresalg af boliglån i perioden op til Finanskrisen. Andre banker har indgået forlig i forbindelse med deres respektive roller inden for disse betændte boliglån, og de har kunnet imødekomme kravene på et niveau, der er markant under de oprindelige 14 milliarder dollar.

Med disse fortilfælde i mente, Deutsche Banks egne hensættelser på 5,5 milliarder dollar samt bankens øvrige kapitalberedskab, synes det derfor urealistisk, at et forventet forlig med det amerikanske justitsministerium kommer til at koste banken de fulde 14 milliarder dollar.

Kapitalgrundlaget er afgørende for en bank

Mange europæiske banker har siden Finanskrisen øget sine kapitalgrundlag. Den stærkere lovmæssige regulering har betydet, at der i dag skal reserveres væsentligt mere kapital på balancen til at kunne håndtere udlån og andre finansielle aktiviteter.

Målt på den nuværende likviditet synes Deutsche Bank stærk, og banken har aktuelt et kortsigtet likviditetsmål (Liquidity Coverage Ratio, LCR) på 124 procent, hvilket er mere end mange andre europæiske storbanker og på niveau med blandt andre amerikanske Citigroup.

I forhold til Deutsche Banks solvens arbejder banken i øjeblikket på at imødekomme den lovgivning, der implementeres frem mod 2018 og 2019. Banken er på dette område ikke overkapitaliseret, hvilket dog ikke bør komme som nogen overraskelse, da det også fremgik af Det Europæiske Banktilsyns og ECB’s stresstest i sommer.

Omkostninger skæres væk

For bankerne har en naturlig konsekvens af de stærkere kapitalkrav været at skære i omkostningerne og at fokusere på kerneforretningerne med lavest mulige kapitalbinding. For eksempel har den tyske storbank Commerz Bank annonceret fyringer af op mod 10.000 medarbejdere og en suspendering af udbyttebetalingen. Den hollandske bank ING vil tilsvarende afskedige op mod 6.000 medarbejdere, og hos Deutsche Bank rygtes det, at yderligere 1.000 medarbejdere kan forvente en fyreseddel.

Omkostningstilpasningerne er en mulighed for at imødegå de fremtidige kapitalkrav og dermed sikre en høj forrentning af kapitalen, fordi indtjeningsmulighederne er væsentligt mindre end tidligere. Det lave og i nogle tilfælde negative europæiske renteniveau, den flade rentekurve og svage udlånsvækst samt den øgede kapitalbinding reducerer indtjeningen og synliggør behovet for omkostningstilpasninger – specielt i et marked, hvor salg af nye aktier via børsen vil være problematisk.

Tillid er afgørende for banker

Uanset om der er tale om store investeringsbanker eller små pengeinstitutter, så er tillid afgørende for al bankdrift, idet kundernes indlån fungerer som en løftestang i bankernes forretningsmodel. Det så vi i sidste uge, hvor en historie bragt af nyhedstjenesten Bloomberg om, at en gruppe af hedgefonde havde trukket deres midler ud af banken, skabte kraftige aktiekursfald i Deutsche Bank.

Netop risikoen for, at kunder trækker indskud ud af banken, er en vigtig faktor, der kan ryste de fleste banker på trods af ellers solide likviditets- og solvensforhold.

Udfordret indtjening for bankerne

De europæiske bankers kursudvikling i år og den aktuelle relative lave værdiansættelse tager højde for mange af de udfordringer, som bankerne står over for – både i forhold til regulering og aktuelle indtjeningsmuligheder.

Kapitalbasen i europæiske banker er dog i dag mere solid og diversificeret sammenlignet med situationen før Finanskrisen – og dette er samtidig med, at alle europæiske banker har mulighed for at trække på billig likviditet i Den Europæiske Centralbank.

Det er blandt andet derfor meget svært at forestille sig, at en af Europas største banker skulle gå ned på baggrund af de nuværende forhold. Dog er det også svært at se, hvad der inden for en kort horisont skal kunne ændre indtjeningsmulighederne markant i positiv retning, hvilket sammen med kapitalkravene låser bankerne.

Selektiv eksponering

Formueplejes aktieportefølje har gennem en længere årrække ikke været eksponeret mod de europæiske banker blandt andet på grund af førnævnte forhold. Aktuelt har Formueplejes globale aktieportefølje eksponering mod to europæiske banker, som er blevet tilføjet porteføljen tidligere i år. Begge banker har et stærkt kapitalgrundlag og står relativt set stærkt rent indtjeningsmæssigt.   

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>