Derfor bliver handlen midlertidigt suspenderet

Igen mandag var handlen med Formueplejes investeringsløsninger midlertidigt suspenderet. Det sker, når der ikke kan stilles korrekte priser, hvis for eksempel de amerikanske myndigheder suspenderer handlen på deres markeder. ”Når handlen med Formuepleje-beviser suspenderes, er det udelukkende for at sikre, at priserne, der handles på, er 100 procent retvisende. Har vi den mindste tvivl om det, er vi nødt til at tage dette drastiske skridt,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

På grund af store udsving i de finansielle markeder var handlen med Formuepleje-beviser mandag igen midlertidigt suspenderet det meste af dagen.

 

Det er højst usædvanligt, men med de store udsving, der p.t. er på de finansielle markeder, er der nogle limits i både op- og nedadgående retning, hvor handlen stoppes, og børserne sættes på pause.

 

”Når vi suspenderer prisstillelsen, er det kun i de tilfælde, hvor der er stor usikkerhed omkring priserne på enkeltaktiverne i porteføljerne. Der er klare retningslinier for, hvornår prisstillelsen må suspenderes, og dem følger vi naturligvis. Nasdaqs Surveillance følger med i vores gøren og laden, og Finanstilsynet skal orienteres hver gang. Derudover vil man også kunne konstatere, at når handlen suspenderes, er det typisk hele branchen som gør det,” forklarer Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje og tilføjer:

 

”Når handlen med Formuepleje-beviser suspenderes, er det udelukkende for at sikre, at de priser, der handles på, er helt retvisende. Det er med andre ord en form for investorbeskyttelse, selv om det set i lyset af de blodrøde markeder formentlig kan være er svært at se logikken i.”

 

Alle aktivklasser kan rammes af midlertidig suspendering

De midlertidige suspenderinger kan finde sted inden for både aktier, obligationer og virksomhedsobligationer. 

 

”Når der er såkaldt limit-down (eller limit-up) på amerikanske futures, kan vi for eksempel ikke stille retvisende indre værdier i vores porteføljer med amerikanske aktier. I forhold til vores realkreditobligationer har vi i lighed med andre ikke stillet priser mandag. Det er igen ganske usædvanligt. I forhold til virksomhedsobligationer gælder, at det tilsvarende har været meget vanskeligt at indhente priser, som investorerne kan handle på. Det er bestemt min forventning, at situationen omkring de hyppige suspensioner af investeringsforeninger i Danmark kun vil vare ganske kort. Markederne er voldsomt stressede lige nu, og de daglige kursudsving er helt usædvanlige,” forklarer Søren Astrup.

 

Mod slutningen af mandag eftermiddag blev handlen i de rent aktiebaserede afdelinger igen åbnet for handel, mens vi i Formuepleje – ligesom i øvrige investeringsforeninger i Danmark – undlod at genoptage handlen i afdelinger med obligationer og virksomhedsobligationer

 

”Derfor har vi ikke stillet priser i for eksempel Penta, Epikur, Safe, Pareto, Optimum, Global High Yield mm, men jeg regner bestemt med, at vi er oppe og køre i morgen. Man skal bare forstå, at det er meget usædvanligt marked, vi ser for tiden, hvor de her store udsving kommer og kan sætte handlen midlertidigt i bero,” slutter Søren Astrup.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>