Risikoen for hard Brexit skal ikke negligeres

Der skal snart til at hives kaniner op af hatten, hvis det skal lykkes Storbritannien og EU at lande en aftale om briternes exit fra EU. Risikoen for et hard Brexit, dvs. ingen aftale, er øget, men der kan fortsat ske meget i de kommende to måneder. Formuepleje har taget sine forholdsregler.

Der er under to måneder til, at Storbritannien efter planen skal være udtrådt af EU. Storbritannien skulle oprindeligt være udtrådt af EU den 29. marts i år, men i april blev fristen forlænget til den 31. oktober. Der er ikke længe til.

Risikoen for et hard Brexit er således steget – ikke mindst efter at landets premierminister Boris Johnson har suspenderet parlamentet i fem uger. Således vil han sørge for, at det ikke er muligt for parlamentet at forhindre et hard Brexit den 31. oktober, hvis EU og Storbritannien ikke er enige om vilkårene for en udtrædelsesaftale.

Boris Johnson har lovet befolkningen, at han vil føre Brexit ud i livet. Helst med en aftale med EU, men er det ikke muligt, så må det blive uden og dermed et hard Brexit. Alt andet lige øger det sandsynligheden for en no deal-udtræden. Siden maj er det britiske pund faldet 7-8 procent, og det afspejler, at markedet ser en stigende risiko for et hårdt Brexit.

Hard Brexit vil også efter Formueplejes mening være et uønsket scenarie, men det er et scenarie, vi er beredt på, og som vi fortsat vurderer vil være langt værre for Storbritannien end resten af EU-landene.

I et hard Brexit-scenarie vil den økonomiske negative vækstpåvirkning for EU-landene forventeligt lande i størrelsesorden 0,2%-0,4% årligt i en periode på op til to år, men op til 8-10 gange større for Storbritannien. For enkelte lande vil påvirkningen dog kunne variere temmelig meget. Danmark vil ved et hard Brexit blive hårdere ramt end gennemsnittet for EU-landene.

Formuepleje er undervægtet i Storbritannien

I Formuepleje er vi undervægtet i britiske aktier. Derudover er Formueplejes eksponering i det britiske aktiemarked placeret således, at investeringerne for tre fjerdedeles vedkommende ligger i britiske eksportvirksomheder, som i udgangspunktet bliver hjulpet af et faldende pund. Man skal bestemt ikke negligere de mulige negative konsekvenser af et hard Brexit, men det skal ses i det rette perspektiv. Samtidigt har vi kurssikret halvdelen af vores valutaeksponering i engelske pund.

Lige nu handler det om, hvad der skal til for at stoppe et hårdt Brexit. Det lette svar er en udtrædelsesaftale, men det kan være svært at se en løsning, og to måneder er umiddelbart en kort horisont. Muligheden for at lande en eller anden form for udtrædelsesaftale er dog fortsat til stede.

Skal det lykkes at lande en aftale, kræver det dog, at enten EU eller Storbritannien giver sig på den såkaldte backstop, eller at begge parter giver sig lidt. Backstop-delen af aftalen handler om den irsk-nordirske grænse. Det har været den hidtil største forhindring for at nå til enighed.

EU ønsker et backstop for at sikre, at grænsen mellem Irland og Nordirland forbliver åben efter brexit og samtidig ikke sår tvivl om EU’s indre marked. Briterne er derimod bange for, at backstoppen træder i kraft, fordi det betyder, at Storbritannien fortsat skal være med i EU’s toldunion, og for brexit-tilhængerne er det de facto en tilbagetrækning fra brexit. Backstoppen er altså den gordiske knude, der gør, at man ikke kan afskrive, at briterne træder ud med et hard Brexit den 31. oktober.

I Formuepleje vurderer vi dog, at både EU og Storbritannien indtil sidste øjeblik vil gøre sig alle tænkelige anstrengelser for at undgå, at det scenarie kommer til at ske. Endnu en udskydelse skal man heller ikke udelukke. Sandsynligheden for et hard Brexit kan ikke negligeres, men er efter vores forventning ikke overvejende sandsynligt.

Sammen med handelskrigen mellem USA og Kina og bekymringen for omfanget af den igangværende økonomiske afmatning er Brexit dog et af de temaer, der p.t. har potentiale til at skabe usikkerhed i de finansielle markeder.

Konsekvenserne af Brexit vil dog primært være relateret til britisk økonomi og det britiske finansielle marked og i mindre grad Europa og resten af verden. Langtidspåvirkningen af det globale aktiemarked vurderes derfor isoleret set som værende af mindre betydning – i forhold til en række andre faktorer, som kan påvirke verdensøkonomien.

Formuepleje tror stadig på risikoaktiver

Formuepleje forventer trods de forskellige usikkerhedsfaktorer fortsat, at risikoaktiver som eksempelvis aktier giver et afkast, som indebærer, at aktier om 12 måneder er over det højeste niveau fra juli.

Vi erkender dog også, at verdensøkonomien p.t. er mere skrøbelig for større chok, som kan ske på samme tid. Eksempelvis en eskaleret handelskrig kombineret med en større krig i Mellemøsten og hard Brexit. Vi har derfor i juli, da aktiemarkedet var på et højere niveau end i dag, forsikret os mod store kursfald for en væsentlig del af aktieporteføljen.

Vores balancerede løsninger til ”Mellem Risiko” (Safe) og ”Høj Risiko” (Penta) kan dermed forventes at levere et højere afkast end markedet i vores hovedscenarie – og samtidig beskytte porteføljen mod store kursfald i det meget negative scenarie.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>