Månedsstatus: Aktiefremgang og lavere renter kendetegnede marts

De positive aktieafkast fortsatte i årets tredje måned, men i et mere begrænset omfang end tilfældet var i januar og februar. Obligationskurserne er ligeledes steget med gode afkast i Formueplejes obligationsportefølje til følge.

Marts blev kendetegnet ved aktiefremgang om end mere moderat end tilfældet har været de to foregående måneder. Det globale aktiemarked oplevede således en fremgang på 2,8 procent målt i danske kroner anført af USA, mens Europa, Emerging Markets (specielt Kina) og Japan også kunne fremvise positive aktieafkast.

Stærkeste aktiekvartal siden foråret 2015

Samlet set blev 1. kvartal 2019 det stærkeste siden 2015 målt på det globale aktieindeks i danske kroner og den næststørste kvartalsfremgang siden sommeren 2009. Baggrunden for, at aktier i 1. kvartal oplevede en fremgang på mere end 14 procent skal primært ses som reaktion udmeldingerne fra den amerikanske centralbank (FED) (og efterfølgende øvrige centralbanker).

Den amerikanske centralbank har siden slutningen af december og frem til i dag klart signaleret, at banken ikke i samme omfang som tidligere forventet kommer til at hæve renterne – på grund af det lavere vækstmomentum samt uroen på de finansielle markeder gennem 4. kvartal.

Centralbankudtalelserne har således understøttet risikoappetitten blandt bl.a. aktieinvestorerne, selv om det underliggende vækstmomentum og øvrige nøgletal ikke har ændret sig væsentligt siden december 2018.

10-årsjubilæum

Ud over at 1. kvartal 2019 blev et af de stærkeste siden den finansielle krise, markerer marts også 10-årsjubilæet for det igangværende bull-marked – det længste siden 2. Verdenskrig. Et bullmarked er et aktiemarked der har været stigende uden afbrydelser af markedskorrektioner på mere end 20 procent, om end det juleaften 2018 var meget tæt på at ramme et fald på 20 procent fra toppen i slutningen af september, da markederne på det tidspunkt var faldet 19,8 procent i den periode.

En af de væsentligste bidragsydere til aktiefremgangen over den 10-årige periode har været selskabernes indtjeningsvækst som i dag måske har en endnu større betydning end tidligere.

Regnskaber for 1. kvartal 2019 offentliggøres

Over den kommende måneds tid vil regnskaberne for 1. kvartal 2019 begynde at blive offentliggjort med de amerikanske selskaber først ude af startblokken. Markedets forventninger er en vækstnedgang i indtjeningsvæksten, hvis man sammenligner med samme periode i 2018.

Den vækstnedgang er ikke i sig selv overraskende, idet 1. kvartal 2018 var hjulpet stærkt på vej af den amerikanske skattereform. Sammenligningsgrundlaget i dag er derfor påvirket af dette, fordi skatteeffekterne nu er aftaget. De lavere vækstforventninger til selskaberne skal naturligvis også ses i relation til den generelle globale vækstafmatning man gennem de seneste kvartaler har kunnet registrere. Netop forholdet omkring selskabernes fremtidige vækstforventninger vil derfor blive et centralt forhold i den kommende regnskabssæson. 

Aktieeksponering yderligere nedbragt

LimiTTellus’ aktieandel, som er aktiekomponenten i Formueplejes kapitalforeninger, er i marts nedbragt yderligere. Formuepleje ser fortsat et langsigtet attraktivt miljø for risikoaktiver herunder aktier, men baggrunden for kursstigningerne i 1. kvartal samt den risikonormalisering vi har kunnet registrere i aktiemarkedet har gjort, at aktieeksponeringen senest er nedbragt til 120 procent.

Realkredit i rekord

Simultant med de stigende aktier er obligationskurserne steget i marts 2019, hvilket også i høj grad er en følge af de ret dueagtige udmeldinger fra både FED og den europæiske centralbank (ECB). I Europa sendte man endda renterne sydover ad to omgange. Først meldte ECB-chef Mario Draghi ud, at man ikke ville hæve renten før tidligst i 2020. Senere på måneden lod samme Draghi markedet forstå, at man overvejer delvist at fritage bankerne for at betale minusrenter – hvilket markedet tolkede som et signal om, at renterne i fremtiden kan blive sat endnu længere ned end de rekordniveauer, vi har i øjeblikket.

Alt dette betyder, at der har været pæne afkast på obligationsporteføljerne i Formueplejeregi i marts og i 1. kvartal som helhed. Det betyder også, at det i kvartalets sidste dage blev offentliggjort, at der i april 2019 åbner et 30-årigt dansk realkreditlån med 1 procent i pålydende rente.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>