Handelskrigen rumler – men Formuepleje har risikostyringen på plads

Handelskrigen mellem USA og Kina eskalerede i slutningen af sidste uge, efter at USA varslede nye toldsatser og med det samme har fået Kina til at reagere. Ligesom i fredags faldt aktiekurserne derfor i mandagens handel. ”Handelskrigens potentielle konsekvenser er den største risikofaktor på de finansielle markeder lige nu, men for Formueplejes investorer er det vigtigt at huske, at vi har garderet en væsentlig del af aktieporteføljen mod store kursfald. Vores vurdering er fortsat, at de seneste dages kursfald ikke er begyndelsen på en stor nedtur,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje.

Den nervøse afslutning på sidste uge i de finansielle markeder er fortsat ind i den uge, der netop er lagt fra land. Fredag faldt aktierne, og det samme gør sig gældende mandag, hvor den eskalerede handelskrig mellem USA og Kina skaber frygt i markedet for, om det kan fremskynde en økonomisk afmatning.

I Formuepleje følger vi situationen tæt, da vores investeringsløsninger også mærker de kursfald, der har resulteret i faldende aktiekurser og faldende renter. Formuepleje har dog taget sine forholdsregler og forsikret en væsentlig del af aktieporteføljen mod store kursfald. Den beslutning er netop truffet for at være på forkant, hvis en situation som den nuværende skulle opstå.

”Vi kan ikke undgå at blive påvirket nu og her som alle andre, men fortsætter de her kursfald imod vores forventning, er en væsentlig del af vores aktieportefølje altså afdækket, så vi opnår et mindre negativt afkast, end vi ellers ville have haft. Det er en del af den måde, vi som aktiv kapitalforvalter driver optimal risikostyring på, som ligger os ekstremt meget på sinde,” siger Søren Astrup, direktør og partner i Formuepleje og medlem af investeringskomiteen.

Konkret er forsikringen imod store kursfald sket på den måde, at Formuepleje har købt putoptioner i europæiske, amerikanske og japanske aktieindeks. Putoptioner sikrer retten til at sælge aktiverne til en bestemt pris, også hvis de i mellemtiden er faldet endnu mere. På den måde har Formuepleje p.t. afdækket 25,4 procent af sin aktieportefølje, så den ikke bliver nær så hårdt ramt ved store kursfald på 10 procent og derover som ellers.

Tendens til at sortsyn hurtigt får overtaget

Søren Astrup slår samtidig fast, at Formueplejes investeringskomite ikke ser de seneste to handelsdages kursfald som starten på en længerevarende aktienedtur.

”Vores hovedscenarie er stadig, at der er mere aktieafkast i vente, og at aktier vil stige yderligere. Vi mener sådan set ikke, at der er helt grundlag for det sortsyn i verdensøkonomien, som præger mange p.t. Vi anerkender, at der er en afmatning, men grundlæggende er der fornuftig vækst i verden især i USA, og centralbankerne er med på sidelinjen og fører en ekspansiv pengepolitik, som viser, at de vil gøre, hvad de kan for at holde opsvinget kørende,” siger Søren Astrup, der peger på, at scenariet med yderligere aktieafkast er lig med Formueplejes plan A, som vi altid stiler efter, men plan B er der, hvor en kapitalforvalter for alvor kan vise sit værd:

”Plan B, hvor vi har bedst muligt styr på risikoen og er mere formuebevarende end marked og konkurrenter, er sådan set endnu vigtigere for os. Vi ved, at de finansielle markeder kan svinge op og ned, men det er i nedadgående markeder, at man kan vise, at man har styr på sin risikostyring og sørge for optimal formuebevarelse. Det er derfor, at vi har forsikret os imod store kursfald,” siger Søren Astrup, der minder om, at en investering i Penta, der er Formueplejes svar på en investering med høj risiko svarende til 100 procent globale aktier, fortsat har givet et afkast på cirka 20 procent i år.

Formuepleje er forberedt på udsving

”Det falder altså fra et relativt højt niveau. Det gør det selvfølgelig ikke rart at se kurserne falde, men det er med til at forklare, at de her udsving altså kan opstå nu og da – og at året som helhed har været stærkt indtil nu og fortsat har leveret stærke afkast, er også værd at tage med i betragtningen,” mener Søren Astrup, der forklarer, at den forsikring, som Formuepleje har tegnet imod store kursfald ikke er tilfældig.

”Handelskrigen og en mulig afmatning som en konsekvens af handelskrigen har jo længe været et tema for investorerne. Så når konflikten mellem USA og Kina eskalerer, er det dårligt nyt for aktiemarkedet. Derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler, hvis markedet ikke opfører sig som forventet. Selv om vi fortsat regner med, at aktier vil stige, er vi ikke blinde for den markedsfrygt, der er, og hvor mange investorer ser en økonomisk afmatning blandt andet som følge af, at en handelsaftale mellem USA og Kina trækker mere i langdrag, end man kunne ønske sig,” forklarer Søren Astrup og peger på, at Donald Trump nu også har gentaget beskyldningerne mod Kina om, at landet manipulerer sin valuta og holder den på et kunstigt lavt niveau og skaber det amerikanske handelsunderskud, der har udløst handelskrigen.

Eskalerende handelskrig er den største trussel lige nu

”Der er ingen tvivl om, at handelskrigen lige nu er den største risikofaktor i det finansielle marked, særligt hvis den ryger helt ud af proportioner. Det tror vi dog ikke, at den gør, men den sagtens rumstere og give dønninger i et godt stykke tid endnu. Man skal dog huske, at der for begge parter er en god portion indenrigspolitik gemt i handelskonflikten. Lige nu foregår der et forhandlingsspil, hvor ingen vil blinke først. Selv om det var forventeligt, at Kina svarede igen på USA’s nye toldsatser, skal man også stadig bide mærke i, at ingen af de to lande har gavn af at føre handelskrig, og det ved både USA’s præsident Trump og Kinas præsident Xi Jinping. Lige nu ser det dog ud til at gøre mest ondt på Kinas økonomi, men ethvert positivt skridt i forhandlingerne vil blive tolket positivt af markederne,” vurderer Søren Astrup, der forklarer, at både processen og udfaldet af handelskrigen er noget, der indvirker direkte på de afkast, som Formuepleje leverer til kunderne:

”Vores opgave er at levere gode afkast i opadgående markeder, men endnu mere vigtigt er det at beskytte vores investorers investeringer bedst muligt, når kurserne falder. Så derfor er handelskrigen med dens store potentielle konsekvenser et emne vi følger tættest muligt.”

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>