Kvartalsopdatering: Positive udsigter trods uroligt kvartal

Efter en lang periode med usædvanlig, rolig stemning på aktiemarkederne bød årets første kvartal på store udsving på de finansielle markeder.

Årets første kvartal startede med stor optimisme i kølvandet af fremgang i den globale økonomi og stigende forventninger til indtjeningen i de amerikanske virksomheder. Den positive stemning endte dog brat i starten af februar, hvilket primært skyldtes nedlukning af store spekulative væddemål på, at udsvingene på aktiemarkederne ville forblive på et meget lavt niveau.

Inden aktiemarkedet nåede at komme sig helt efter kursfaldene, bebudede Trump i begyndelsen af marts forhøjede toldsatser og opstramninger på teknologioverførsel til Kina. Markedet reagerede med aktiekursfald til følge. En egentlig handelskrig vil naturligvis være meget alvorlig og kan føre til store kursfald, hvis væksten i virksomhedernes indtjening skal nedjusteres grundet lavere verdenshandel og dermed lavere global vækst. Selvom vi ikke ser nogen større risiko for en omfattende handelskrig, kan frihandel som vi kender det sagtens blive udfordret. Det kan på sigt føre til flere bilaterale og færre multilaterale frihandelsaftaler, men effekten på den globale frihandel forventes i så fald kun at blive meget begrænset, og vil næppe påvirke væksten væsentligt i USA og EU. Aktiekursfald ser vi derfor som en købsmulighed, idet risikoaktiver langsigtet fortsat ser attraktive ud.

På rentesiden har der også været udsving med store rentestigninger i slutningen af januar, primært på grund af forventninger om stigende inflation og færre stimulanser fra Den Europæiske Centralbank. Samtidig steg merrenten på danske realkreditobligationer kraftigt, hvilket medførte kursfald på disse obligationer. I løbet af marts har kurserne dog rettet sig så meget, at afkastet på beholdningen af danske realkreditobligationer set over hele kvartalet stort set endte i nul. Vi vurderer fortsat, at det er interessant med lånefinansieret køb af korte danske realkreditobligationer, da vi stadig får penge for at låne, og samtidig er der lange udsigter, før de korte danske renter stiger markant. 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>