Fusion af investeringsforeninger

Investeringsforeningerne Formuepleje og Absalon Invest er fusioneret. Fusionen medfører navneændringer på formuepleje.dk, i faktaark, netbank etc., men har ellers ingen betydning for investorerne.

Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne har den 14. august 2018 godkendt den endelige fusion af Investeringsforeningen Formuepleje og Investeringsforeningen Absalon Invest, som investorerne besluttede på generalforsamlingen den 25. april 2018.

Navnet på den samlede forening bliver Investeringsforeningen Formuepleje med binavn Absalon Invest.

Investorerne vil ikke opleve, at fusionen i praksis ændrer noget for dem overhovedet, da ingen afdelinger i foreningerne ændres.

Som fremlagt på generalforsamlingen giver fusionen dog en række administrative besparelser, som betyder, at omkostningerne til blandt andet revision og bestyrelse forventes at falde.

Da fusionen nu er endelig, vil vi fremadrettet på vores hjemmeside, faktaark og i andet materiale primært anvende navnet ”Formuepleje” i foreningen. Investorerne vil også i deres netbank opleve, at navnet ”Investeringsforeningen Absalon Invest” nu ændrer navn til ”Investeringsforeningen Formuepleje”.

Spørgsmål til fusionen kan rettes til direktør i Formuepleje A/S, Søren Astrup på telefon 61 69 16 20.

Husk at opdatere Formuepleje-appen

På grund af fusionen og de medførte navneændringer, ligger der nu en ny version af Formuepleje-appen i AppStore. Oplever du, at appen ikke fungerer, som den plejer, kan det skyldes, at du skal opdatere til den nyeste version.