Rentestigning i december er næsten sikker

Alt tyder på, at USA hæver renterne i december, hvis tingene fortsætter som nu. Der skal ske noget uventet, hvis ikke centralbankchef Janet Yellen sætter renterne i vejret, lyder vurderingen fra Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje.

Der har været stor uvished i de finansielle markeder om, hvorvidt USA’s centralbank Federal Reserve til december vil hæve renten eller ej. Men med de seneste indikationer fra centralbankchef Janet Yellen anser Formuepleje det nu for mest sandsynligt, at Yellen hæver renten, når julemåneden rammer.

Det er i hvert fald, hvad hun kraftigt har signaleret flere gange den seneste tid blandt andet med udtalelser om, at gradvise rentestigninger er nødvendige for at undgå overophedning. Det er på trods af, at inflationen ret konsekvent rammer under Feds målsætning på 2 procent, hvilket taler imod at hæve renten.

Yellens ønske er at hæve renten

”Der har været berettigede tvivl om, hvorvidt det vil ske på grund af de bløde inflationstal hen over sommeren. Yellens signaler er dog svære at tage fejl af: Hun vil gerne hæve renten,” siger Henrik Franck, direktør og partner i Formuepleje uden dog at være sikker på, at det er en god ide, hvis det sker:


”Lige nu har den amerikanske økonomi det generelt rigtig godt, men vores vurdering i Formuepleje er, at man skal passe meget på ikke at sætte det over styr med rentestigninger. Samtidig er nøgletallene for tiden meget forstyrrede af de orkaner, der har været. Det betyder, at en eventuel rentestigning vil ske lidt i blinde, fordi man ikke præcis ved, hvad der er den rette medicin for USA’s økonomi.”

Flere rentehop i vente i 2018

Problemet for Fed og Yellen er, at man samtidig er ved at reducere centralbankens balance efter de omfattende støtteopkøb siden finanskrisen. Og som nævnt ligger USA langt under inflationsmålet på 2 procent. Til gengæld stiger prisen på for eksempel aktier, fordi der på grund af de lave renter ikke er alternativer for investorerne. Markederne anser det nu for 60-70 procent sandsynligt med en rentestigning i december, hvor det først i september lå på 25 procent. En rentestigning i december vil formentlig blive fulgt op af flere i det nye år, lyder prognosen fra Formuepleje.

”Kommer der en rentestigning i december, og tingene ellers fortsætter som nu, anser vi i Formuepleje det for sandsynligt med to renteforhøjelser i 2018. Men der bliver formentlig tale om rentestigninger, der næppe er lige så voldsomme som tidligere i lignende situationer,” siger Henrik Franck, som tilføjer, at der kun er en ting, der kan forhindre rentestigninger i 2018:

”Recession. Det er vigtigt at huske, at rentestigninger trods alt er et udtryk for, at der er gang i økonomien.”

Den amerikanske centralbanks nuværende rentesats er 1,25 procent og er blevet sat gradvist op siden slutningen af 2015, da den lå på de 0,25 procent, hvor den havde ligget siden finanskrisen.

Udviklingen i den toneangivende rente i USA de seneste 10 år:
Ultimo 2007-medio 2009:   Fra 5,25 procent sænkes renten gradvist ned til 0,25 procent
Medio 2009-ultimo 2015:    0,25 procent
Ultiimo 2015-ultimo 2016:  0,5 procent
Ultimo 2016-marts 2017:    0,75 procent
Marts 2017-juni 2017:        1 procent
Siden juni 2017:                1,25 procent
Forventet december 2017:  1,5 procent

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>