Månedsstatus for aktier: Macron og Trump dominerede aktiemarkederne

Det positive momentum i det driftsmæssige opsving i både USA og Europa fortsatte i april. I slutningen af måneden var det dog især første runde af det franske præsidentvalg, der løb med opmærksomheden, selvom markedsreaktionen i kølvandet på sejren til Macron var begrænset.

De første tre uger af april bød på begrænsede aktieudsving. De amerikanske og europæiske regnskaber har indtil videre understøttet Formueplejes tese omkring det positive momentum i det driftsmæssige opsving. Altså en indtjeningsgenerering der i højere grad stammer fra efterspørgsels- og omsætningsfremgang end omkostningstilpasninger og effektiviseringer.

Udfaldet af første runde i det franske præsidentvalg blev, som vi og markedet havde forventet. Markedsreaktionen var generelt positiv, men især de europæiske bankaktier oplevede kraftig fremgang. Årsagen til, at netop den finansielle sektor i Europa gik frem, er, at det franske valg i høj grad handler om euroens fremtid. Macron er fortaler for både EU og euroen, og valgresultatet bekræftede markedet i, at euroen fortsat har en fremtid, og at stabiliteten i den finansielle sektor for nuværende kan bevares. Eurostyrkelsen (og dermed dollarsvækkelsen) var dog en begrænsende faktor i månedsafkastet. Anden runde af det franske præsidentvalg afholdes søndag den 7. maj.

I USA blev de overordnede principper i den ventede skattereform præsenteret. Om end detaljegrundlaget fortsat er begrænset, blev troen på en omfattende amerikansk skattereform understøttet, og specielt small- og mid cap-segmentet i USA oplevede fremgang efter længere tids pause.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i april genereret et samlet afkast på 0,6 procent før omkostninger, hvilket var 0,8 procentpoint bedre end det generelle marked.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>