Månedsstatus for aktier: Macron og Trump dominerede aktiemarkederne

Det positive momentum i det driftsmæssige opsving i både USA og Europa fortsatte i april. I slutningen af måneden var det dog især første runde af det franske præsidentvalg, der løb med opmærksomheden, selvom markedsreaktionen i kølvandet på sejren til Macron var begrænset.

De første tre uger af april bød på begrænsede aktieudsving. De amerikanske og europæiske regnskaber har indtil videre understøttet Formueplejes tese omkring det positive momentum i det driftsmæssige opsving. Altså en indtjeningsgenerering der i højere grad stammer fra efterspørgsels- og omsætningsfremgang end omkostningstilpasninger og effektiviseringer.

Udfaldet af første runde i det franske præsidentvalg blev, som vi og markedet havde forventet. Markedsreaktionen var generelt positiv, men især de europæiske bankaktier oplevede kraftig fremgang. Årsagen til, at netop den finansielle sektor i Europa gik frem, er, at det franske valg i høj grad handler om euroens fremtid. Macron er fortaler for både EU og euroen, og valgresultatet bekræftede markedet i, at euroen fortsat har en fremtid, og at stabiliteten i den finansielle sektor for nuværende kan bevares. Eurostyrkelsen (og dermed dollarsvækkelsen) var dog en begrænsende faktor i månedsafkastet. Anden runde af det franske præsidentvalg afholdes søndag den 7. maj.

I USA blev de overordnede principper i den ventede skattereform præsenteret. Om end detaljegrundlaget fortsat er begrænset, blev troen på en omfattende amerikansk skattereform understøttet, og specielt small- og mid cap-segmentet i USA oplevede fremgang efter længere tids pause.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i april genereret et samlet afkast på 0,6 procent før omkostninger, hvilket var 0,8 procentpoint bedre end det generelle marked.