Dollarens fald handler også om stærk euro

Siden årsskiftet er kursen på den amerikanske dollar faldet cirka 11 procent over for danske kroner. Faldet skyldes både, at euroen er steget, og at dollaren er svækket. Årsagerne er blandt andet øget europæisk vækst, mens forventningerne til væksten i den amerikanske økonomi er aftaget.

Ved årets start havde Formueplejes investeringskomité forventninger til, at den amerikanske dollar, i kraft af forventet pæn vækst samt rente- og inflationsstigninger, ville stige i forhold til euroen. Det er ikke sket, idet dollaren isoleret set er faldet cirka 12 procent i forhold til euro og cirka 11 procent i forhold til danske kroner.

Faldet i dollaren kan tilskrives en række forskellige forhold. Ser man på den såkaldte handelsvægtede kurs, altså hvordan dollaren har udviklet sig over for en kurv af valutaer fra de lande, USA har samhandel med, så er dollaren faldet cirka 7,5 procent i 2017. Den handelsvægtede kurs for euroen er i samme periode steget 7,75 procent. Altså skyldes en stor del af faldet i dollaren, set fra danskernes side, at euroen er steget i værdi

USA er politisk svækket

Vækstforventningerne i USA og Europa er gået hver sin vej. Forventningerne til væksten i USA er i indeværende år løjet af blandt andet som følge af stigende mistro til, at præsident Donald Trump på den korte bane kan få gennemført skattereformer og massive infrastrukturinvesteringer.

De gennemførte rentestigninger fra Den Amerikanske Centralbank i første halvår har ikke kunnet modvirke dollarfaldet, idet renten på langtløbende amerikanske statsobligationer er faldet. Alt i alt er vækstforventningerne for 2017 faldet fra 2,5 procent til 1,9 procent. Samtidig er inflationen i USA trods faldende arbejdsløshed og høj forbrugertillid ikke steget, hvilket også har trukket dollaren nedad.

Europæisk fremgang overrasker

I Europa er vækstskønnet for 2017 steget fra 1,4 til 2,0 procent som følge af en bedre udvikling end ventet i de europæiske økonomier med den tyske eksportmaskine i front, hvilket blandt andet skyldes pengeudpumpningen fra Den Europæiske Centralbank, der har presset de europæiske renter ned.

Udfaldet af det franske valg har desuden fjernet noget af den politiske usikkerhed i Europa. Samtidig er det værd at bemærke, at Euroland har et overskud på betalingsbalancen på cirka 4 procent, mens USA har et underskud på 2 procent. Det fører alt andet lige til en stigende euro over for dollar på den lange bane.

Dollaren ligger i et lavpunkt

Investeringskomitéen konstaterer, at den politiske mistro til præsident Donald Trump ikke lover godt for en hurtig og smertefri implementering af hans annoncerede skattereform og infrastrukturinvesteringer. Det er negativt for forventningerne til væksten på kort sigt. Samtidig har den politiske udvikling i Europa, dels ved det hollandske valg tidligere på året, dels ved det franske valg i foråret skabt fornyet optimisme om EU’s styrke, samtidig med at de europæiske økonomier udviklet sig positivt.

Investeringskomitéen vurderer, at dollaren aktuelt befinder sig i et lavpunkt. Det der kan få dollaren til at stige på kort sigt er øget amerikansk inflation, konkrete udspil omkring skattereform og infrastrukturinvesteringer samt at euro svækkes gennem øget politisk uro i forbindelse med det italienske valg og det videre forløb af brexit. Der bør derfor være et pænt spillerum for moderate stigninger på den korte bane.

Men det vanskelige er at forudsige, hvor hurtigt og hvor kraftigt dollaren i givet fald vil stige. Modsat ser investeringskomitéen aktuelt ikke den helt store risiko for yderligere svækkelse af dollaren, hvorfor en afdækning mod yderligere fald både vil være omkostningsfuldt og uden en tilpas stor sandsynlighed for gevinst.

Cirka 50 procent af aktierne i LimiTTellus og dermed i de store blande fonde, Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta, er investeret i amerikanske aktier, hvorfor en dollarkursstigning over for euro alt andet lige vil påvirke det forventede afkast positivt. År-til-dato er Formueplejes store globale aktieportefølje i form af Formuepleje LimiTTellus steget knap 3 procent*.

*Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>