Virksomhedsobligationer får medvind af ECB

ECB har annonceret, at den vil opkøbe virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed for at stimulere væksten i Europa. Formuepleje vurderer, at det over de kommende måneder vil give pæn medvind til hele markedet for virksomhedsobligationer.

Den europæiske centralbank optrapper og udvider sine ekspansive pengepolitiske tiltag med det formål at fyre op under væksten i Europa. Foruden rentenedsættelse og lempeligere lånebetingelser for bankerne i eurozonen vil ECB over det kommende år løbende købe op i obligationer udstedt af virksomhed med høj kreditværdighed, det vil sige såkaldte Investment Grade obligationer.

Kreditobligationsteamet hos Formuepleje vurderer entydigt, at denne udvidelse af obligationsopkøbsprogrammet vil være positivt for afkastet det kommende år for alle typer af virksomhedsobligationer. Isoleret set vil ECB's opkøb ske inden for virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, hvilket alt andet lige vil få kurserne til at stige.

Omlægninger for at bevare afkast

Nuværende investorer i Investment Grade-virksomhedsobligationer vil i takt med stigende kurser blive tilskyndet til at sælge ud for at hjemtage gevinster og vil efter alt at dømme søge over i virksomhedsobligationer med lavere kreditværdihed for dermed at kunne genetablere deres porteføljes afkastpotentiale. Denne bevægelse i markedet vil alt andet lige betyde, at også virksomhedsobligationer med lavere kreditværdighed, de såkaldte high yield-obligationer vil stige i kurs.

Investeringsfonden, Absalon Invest Global High Yield, forventes derfor over det næste års tid at kunne opnå et afkast på mindst 8 procent efter omkostninger.

Selskaberne vil øge kreditværdigheden

Desuden vil dette signal fra ECB om, at den vil købe virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed betyde, at virksomhederne selv vil blive tilskyndet til at søge at forbedre sin kreditværdighed, for dermed at kunne drage fordel af en lavere finansieringsrente, der vil være en konsekvens af de forventelige højere kurser.

Hvis det sker, vil virksomhederne derfor være motiveret af at indrette deres kapitalstruktur, så den i højere grad tilgodeser kreditværdigheden på obligationsudstedelser. En mere kreditorfokuseret adfærd blandt virksomheder kan være med til at mindske risikoen for konkurser i markedet for virksomhedsobligationer på den lidt længere bane.

Mulige risici

Selvom udsigterne for det forventede afkast for high yield-obligationer er positive, så lurer der også risici i kulissen i form af mulig genopblussen af den kinesiske vækstbekymring, geopolitisk uro, olieprisfald samt uro omkring Storbritanniens EU-afstemning medio juni - det såkaldte Brexit-senarie.

Ansvarsfraskrivelse: Formuepleje gør opmærksom på, at Formuepleje ikke påtager sig ansvaret for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af ovenstående vurderinger, idet vi altid anbefaler individuel rådgivning. Opmærksomheden henledes på, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige. Læs Formueplejes generelle disclaimer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>