Ny bestyrelse i Absalon Invest fortsætter samarbejdet med Formuepleje

Generalforsamlingen i Absalon Invest indvalgte enstemmigt en ny bestyrelse. Den nye bestyrelse har besluttet at fortsætte samarbejdet med Formuepleje.

På den ordinære generalforsamling i Absalon Invest torsdag, den 31. marts, blev der valgt fem nye medlemmer til foreningens bestyrelse. Det skete efter, at den tidligere bestyrelse bestående af to tilbageværende medlemmer ikke ønskede at genopstille som følge af den seneste uro blandt investorerne, efter at den afgående bestyrelse havde opsagt samarbejdsaftalen med Formuepleje.

78 procent af foreningens samlede formue var repræsenteret på generalforsamlingen, og opbakningen til de nye bestyrelsesmedlemmer var entydig, idet generalforsamlingen enstemmigt indvalgte den nye bestyrelse på mandatet til at fortsætte samarbejdet med Formuepleje.

Bestyrelsen for foreningen har konstitueret sig med Carsten With Thygesen som formand. Carsten With Thygesen er blandt andet formand for bestyrelserne i Formueplejeforeningerne, næstformand i RealDania samt tidligere administrerende direktør hos HedeDanmark a/s. Han udtaler:

"Jeg er glad for den entydige og meget brede opbakning til den nyvalgte bestyrelse. Vi har fået et klart mandat af generalforsamlingen til at sikre kontinuitet i samarbejdet med Formuepleje omkring administration og investeringsrådgivning. Bestyrelsen lægger vægt på de værdier, som Formuepleje bidrager med i forhold til at sikre investorerne en konkurrencedygtig og professionel forvaltning uden transaktionsindtjening. Vi har derfor allerede trukket opsigelsen af samarbejdsaftalen med Formuepleje tilbage."

Han fortsætter: "Min og bestyrelsens opgave er meget klar. Vi skal sikre, at investorernes interesser i forhold til et attraktivt langsigtet afkast og omkostningseffektiv administration bliver varetaget bedst muligt. Det betyder også, at selvom antallet af bestyrelsesmedlemmer nu er øget fra tre til fem, vil jeg indstille et samlet lavere bestyrelseshonorar fremadrettet. Bestyrelsen vil fokusere på at skabe ro omkring foreningens forvaltning og vurdere, om der kan gøres andre tiltag til gavn for investorerne," siger Carsten With Thygesen.
  
De øvrige nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er: Advokat Michael Vinther, professor dr. oecon. Børge Obel, godsejer, cand. phil. Henrik Ahlefeldt-Laurvig og direktør, cand.oecon. Lars Sylvest.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>