Fortsat medvind til virksomhedsobligationer

De seneste måneder har afkastene for virksomhedsobligationer været ganske tilfredsstillende, og Formuepleje forventer, at den positive udvikling fortsætter.

Formuepleje vurderer aktuelt, at investering i virksomhedsobligationer fortsat er en attraktiv investering.

"Vi forventer et årligt afkast på 5-7 procent over en investeringshorisont på to år. Med andre ord ligger den gennemsnitlige effektive rente for porteføljen i investeringsfonden Absalon Invest Global High Yield efter omkostninger og forventede konkurser på cirka 6 procent," siger direktør og medlem af investeringskomitéen, Søren Astrup.

De positive afkastforventninger understøttes af en stabilisering af olieprisen på et niveau omkring 45 dollar pr. tønde. Forholdet mellem udbud og efterspørgsel på oliemarkedet ser ud til at have stabiliseret sig. Samtidig er udsigterne for en fortsat stabil vækst i verdensøkonomien gode, hvilket også virker positivt for det langsigtede afkast for virksomhedsobligationer, idet risikoen for konkurser er lav.

Godt element i porteføljen

"Virksomhedsobligationer er i stigende grad et vigtigt element i risikospredningen, og for vores kunder har det vist sig at være et rigtig godt supplement til traditionelle aktie- og obligationsinvesteringer," siger kundechef i Formuepleje, Helle Snedker og fortsætter:

"Vi møder en del investorer, som endnu ikke er så fortrolige med virksomhedsobligationer som aktivklasse. Forbeholdene bygger dels på en formodning om, at det kun er virksomheder, der ikke kan hente finansiering andre steder, der anvender denne mulighed. Dels at virksomhedsobligationer kun er for professionelle investorer. Desuden mener flere, at virksomhedsobligationer ikke er noget for dem, fordi de allerede har mange aktier i porteføljen."

Anderledes afkast- og risikoegenskaber

Helle Snedker pointerer, at i et investeringsmiljø, hvor meget er ændret siden de "gode gamle dage", er alle meget nysgerrige efter at sætte sig ind i forskellige muligheder, og hvordan afkast- og risikobilledet ser ud.

"Det, vi oplever, er, at gennem en grundig rådgivning og vejledning viser det sig, at virksomhedsobligationer har nogle fundamentalt anderledes afkast- og risikoegenskaber end aktier. Rigtigt indført i porteføljen øger denne aktivklasse i flere situationer det samlede forventede afkast - uden nødvendigvis at øge risikoen.

Helle Snedker kan konstatere, at her i begyndelsen af 2016, hvor vi så, hvordan aktiemarkederne dykkede, klarede fondene med virksomhedsobligationer sig godt. År til dato har de to fonde Absalon Invest Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer leveret et positivt afkast, hvor globale aktier endnu ikke er kommet i positivt terræn.

"Jeg kan kun opfordre de investorer, som er i tvivl om, hvorvidt virksomhedsobligationer er noget for dem, at kontakte en af vores formuerådgivere og bede om et møde, hvor vi kan få kigget på det," afslutter Helle Snedker.

Mulige risici

Selvom udsigterne for det forventede afkast for high yield-obligationer er positive, så lurer der også risici i kulissen. Dette gælder blandt andet en mulig genopblussen af den kinesiske vækstbekymring, geopolitisk uro, uventet olieprisfald samt uro omkring Storbritanniens EU-afstemning medio juni. Netop derfor er en investering i virksomhedsobligationer en langsigtet investering med mindst tre års horisont og gerne længere.

Læs også:
Virksomhedsobligationer får medvind af ECB
Virksomhedsobligationer kræver skarpt syn i 2016

Blog: Mit investeringsbud for 2016 peger på virksomhedsobligationer


Ansvarsfraskrivelse: Formuepleje gør opmærksom på, at vi ikke påtager os ansvaret for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af ovenstående vurderinger.
Læs Formueplejes generelle disclaimer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>