Skvulp på rentemarkederne

Den seneste uge har renterne bevæget sig mere pludseligt, end vi tidligere har været vant til. Der er ikke en entydig årsag til renteskvulpene, og Formuepleje forventer, at renterne på kortløbende obligationer forbliver lave.

På knap en uge er renten på den tiårige danske statsobligation tredoblet fra cirka 0,2 procent til cirka 0,6 procent. Dog har den kortvarigt været oppe i 0,85 procent. Det er usædvanligt store rentestigninger på meget kort tid.

Der lader ikke til at være nogen entydigt klar grund til rentestigningen, men mere en række sammenfaldende faktorer. Mange investorer har været positioneret til, hvad man kan kalde "den europæiske QE-trade." Det indebærer en forventning om (og faktisk) rentefald på baggrund af ECB's massive opkøb af obligationer, en stadig svækket euro og køb af europæiske aktier.

Positioneringen over for "den europæiske QE-trade" blev i slutningen af april for voldsom, og der skulle ikke meget til, før de europæiske renter steg, euroen blev styrket og aktierne faldt.

Andre faktorer som eksempelvis øgede vækstudsigter for Europa og forventning om øget inflation som følge af pengeudpumpningen fra Den Europæiske Centralbank kan også være medvirkende faktorer til rentestigningen, men det er faktorer, som har været erkendt af markedet i længere tid.

Betydning for Formueplejes investorer

Rentestigningen har betydet et kortsigtet negativt afkast på Formueplejes obligationsporteføljer. Men det lavere kursniveau betyder også, at det fremtidige forventede afkast øges. Holder det nuværende højere niveau, vil geninvesteringer på længere sigt kunne ske til højere effektive renter til gavn for det langsigtede afkast. Formueplejes obligationsporteføljer er neutrale over for rentestigninger i den lange ende.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>