Skvulp på rentemarkederne

Den seneste uge har renterne bevæget sig mere pludseligt, end vi tidligere har været vant til. Der er ikke en entydig årsag til renteskvulpene, og Formuepleje forventer, at renterne på kortløbende obligationer forbliver lave.

På knap en uge er renten på den tiårige danske statsobligation tredoblet fra cirka 0,2 procent til cirka 0,6 procent. Dog har den kortvarigt været oppe i 0,85 procent. Det er usædvanligt store rentestigninger på meget kort tid.

Der lader ikke til at være nogen entydigt klar grund til rentestigningen, men mere en række sammenfaldende faktorer. Mange investorer har været positioneret til, hvad man kan kalde "den europæiske QE-trade." Det indebærer en forventning om (og faktisk) rentefald på baggrund af ECB's massive opkøb af obligationer, en stadig svækket euro og køb af europæiske aktier.

Positioneringen over for "den europæiske QE-trade" blev i slutningen af april for voldsom, og der skulle ikke meget til, før de europæiske renter steg, euroen blev styrket og aktierne faldt.

Andre faktorer som eksempelvis øgede vækstudsigter for Europa og forventning om øget inflation som følge af pengeudpumpningen fra Den Europæiske Centralbank kan også være medvirkende faktorer til rentestigningen, men det er faktorer, som har været erkendt af markedet i længere tid.

Betydning for Formueplejes investorer

Rentestigningen har betydet et kortsigtet negativt afkast på Formueplejes obligationsporteføljer. Men det lavere kursniveau betyder også, at det fremtidige forventede afkast øges. Holder det nuværende højere niveau, vil geninvesteringer på længere sigt kunne ske til højere effektive renter til gavn for det langsigtede afkast. Formueplejes obligationsporteføljer er neutrale over for rentestigninger i den lange ende.