Referat af ekstraordinær generalforsamling hos Absalon Invest

Investeringsforeningen Absalon Invest afholdt ekstraordinær generalforsamling mandag den 28. september 2015 kl. 10.00 hos foreningens investeringsforvaltningsselskab Formuepleje Fund Management A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsorden:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen om fusion af Investeringsforeningen Absalon Invest, afdeling Obligationer og Investeringsforeningen Absalon Invest, afdeling Danske Obligationer, herunder ændring af vedtægterne.

2. Forslag fremsat af bestyrelsen:

Ændring af vedtægter for så vidt angår:

a) afdeling "Moderat"
b) afdeling "Stabil"
c) afdeling "Balance"
d) afdeling "Vækst"
e) afdeling "High Yield Obligationer"

3. Eventuelt

Der var ikke indkommet forslag fra investorer til behandling på generalforsamlingen.

Beslutninger:

Ad 1) Ensstemmigt vedtaget, idet dirigenten oplyste, at afdeling Danske Obligationer efter fusionen ville ophøre, og medlemmerne i afdelingen ville modtage andele i Investeringsforeningen afdeling Obligationer i stedet og et eventuelt kontantvederlag. Afdeling Obligationer ville ved fusionen overtage alle afdeling Danske Obligationers rettigheder og forpligtelser.

Ad 2) De af bestyrelsen fremlagte forslag om

a) at afdeling "Moderat" ændrer navn til "PensionPlanner Moderat" og fjerner restriktioner på asset allocation i sit vedtægtsbestemte investeringsunivers,

b) at afdeling "Stabil" ændrer navn til "PensionPlanner Stabil" og fjerner restriktioner på asset allocation i sit vedtægtsbestemte investeringsunivers,

c) at afdeling "Balance" ændrer navn til "PensionPlanner Balance" og fjerner restriktioner på asset allocation i sit vedtægtsbestemte investeringsunivers,

d) at afdeling "Vækst" ændrer navn til "PensionPlanner Vækst" og fjerner restriktioner på asset allocation i sit vedtægtsbestemte investeringsunivers, og

e) at afdeling "High Yield Obligationer" ændrer navn til "Global High Yield" og tilpasser sit vedtægtsbestemte investeringsunivers, såedes at afdelingen tilpasser restriktionerne på udstedelsernes minimumsstørrelser på det amerikanske marked for virksomhedsobligationer.

blev alle enstemmigt og endeligt vedtaget.

Ad 3) Intet forelå under punktet eventuelt.

Meddelelse sendt til Nasdaq Copenhagen, den 28. september 2015, pdf