Investeringskomitéens vurdering af markedsuroen

De seneste mange uger har vi set fortsat svaghed på aktiemarkederne, og analytikerne har kæmpet med at finde fornuftige forklaringer herpå.

Det er imidlertid ikke kun aktiemarkederne, der er blevet ramt. Alle former for risikoaktiver er blevet priset ned over en bred kam: Det gælder båder Investment Grade og High Yield-obligationer, emerging markets-aktier og -obligationer samt valuta, råvarer og endda også danske realkreditobligationer.

Dette er efter vores analyse uden basis i de fundamentale økonomiske forhold, men skyldes simpelthen, at investorerne nu kræver en højere risikopræmie. Hvad har så afstedkommet dette?

Kina er ved at etablere sig som en selvstændig økonomisk faktor, der ikke længere blot er et appendiks til den amerikanske økonomi. Den kinesiske - meget beskedne - devaluering medio august må ses i det lys. Dette bragte dog investorerne ind i ukendt terræn, hvor de ikke kunne gennemskue, om dette var første trin i et forsøg på at devaluere sig ud af det øjeblikkelige tilbageslag for den kinesiske økonomi. Dette kunne så igangsætte en egentlig valutakrig globalt. Vi mener, at det snarere er et skridt i retningen af at få den kinesiske valuta, yuanen, ind i den internationale valutakurv, SDR, og at Kina vil bruge andre midler til at stimulere økonomien.

Troen på centralbankernes almægtighed og dermed effektiviteten af centralbankputten (at centralbankerne holder en hånd under markederne) er svækket. Den store ståhej om, hvorvidt den amerikanske rente skulle stige eller ej samt det ganske uklare udfald (ikke nu men måske næste måned), får investorerne til at tvivle på om den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, nu også altid vil eller måske snarere kan komme til deres undsætning.

Disse nye forhold har fået risikopræmierne til at gå op. Tingene vil efter vores vurdering normalisere sig, men det kan godt tage en rum tid, så hvorfor så ikke bare krybe i hi med de andre bjørne (troen på faldende markeder) og nedbringe eksponeringen til alt, hvad der lugter af risiko?

Det mener investeringskomitéen er en risikabel strategi, fordi det er meget vanskeligt at se, hvornår det vender, og risikoen for at komme alt for sent ind i markedet igen, er væsentlig større end risikoen for markante yderligere tab fra det nuværende niveau.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>