Dét koster en investering hos Formuepleje

En af Formueplejes kerneværdier er at sikre gennemskuelighed i omkostningsstrukturen. Derfor er der kun fire helt synlige omkostningstyper forbundet med investering i Formueplejeforeningerne. Hverken mere eller mindre.

Når man køber en bil, står den altid til en bestemt pris i brochuren. Oftest er der en lille stjerne ved siden af, og nederst på siden står der med mikroskopisk skrift, at bilen selvfølgelig koster fra det nævnte beløb.

Uanset hvad man gør, vil man aldrig kunne erhverve sig bilen til den anførte pris. For oveni kommer vægt- og grønne afgifter, skat, leveringsomkostninger, forsikringer - og det er vel at mærke inden, man overhovedet har indsnuset den mindste snert af duften af ny bil. Derudover kommer selvfølgelig alt ekstraudstyret. Med de danske vintre (for ikke at tale om de danske somre) skal der også klimaanlæg og sædevarme til, og før man ved af det, står fra-prisen tilbage i horisonten som en lille prik og vinker til én i bakspejlet.

I investeringsbranchen findes den samme type omkostninger. De hedder bare noget andet. Inden man har set skyggen af det forventede afkast for sin investering, har omkostninger som tegningsprovision, formidlingshonorar, kurtage, kursskæring, marginaler, spreads og rentemarginaler allerede taget en bid af kagen, og som investor står man tilbage med et mindre stykke end forventet.

Investeringsløsningen ender altså nemt med at blive meget dyrere, end hvad man måske umiddelbart havde regnet med, og i mange tilfælde er man forpligtet til at betale disse omkostninger, uanset om det leverede afkast er positivt eller negativt. Den tankegang har Formuepleje aldrig respekteret.

"No cure, low pay"

Siden den spæde start i 1986 har vi haft et ønske om fuld gennemskuelighed i alt, hvad vi laver, og det gælder ikke mindst i forhold til vores omkostningsstruktur. Derfor kan vi også sige meget kort, at der er præcis fire omkostningstyper forbundet med at investere i Formueplejeforeningerne: Ved køb og salg er der en emissions- og indløsningssats, som sikrer, at nye og afgående investorer selv betaler for de omkostninger, der opstår ved, at porteføljen skal tilpasses den ændrede formue. Den omkostning er lovbestemt.

Foreningerne opkræver herudover et årligt fast honorar til Formuepleje på 0,2-2,25 procent af egenkapitalen afhængigt af, hvilken afdeling man vælger at investere i. Derudover kommer et lille tillæg, som dækker øvrige omkostninger samt et resultathonorar på 10 procent af resultatet ved overskud. Resultathonoraret beregnes ud fra den såkaldte High Water Mark-metode. Det betyder, at du kun skal betale, hvis den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar.

April_side 31_omkostninger

Vi kalder dette princip for no cure, low pay, og det sikrer, at vi hele tiden har sammenfaldende interesser med de mennesker, hvis penge vi forvalter. Som rådgiver og administrator deler vi nemlig investorernes ønske om at minimere omkostningerne og maksimere indtjeningen. Når vi sammenligner og holder kurtagesatser, depotgebyrer, spreads, marginaler, rentemarginaler og andet op mod dem, man finder hos vores konkurrenter, kan investor derfor være sikker på, at vi altid presser på for at få de lavest mulige satser.

Af samme grund køber og sælger vi kun værdipapirer, hvis vi mener, at det kan øge det forventede afkast, og al afdækning, foretages for at bevare og øge investorernes formue.

Fokus på positive afkast

Gitte Brøgger Led er en af Formueplejes formuerådgivere og hun fortæller, at at de kunder, hun møder i sit daglige arbejde, er tilfredse med Formueplejes resultater og omkostningsstruktur.

"Kapitalforvaltere, der arbejder med resultathonorar har et andet incitament til at levere det højeste afkast og samtidig beskytte formuen. Dem, der ikke gør, får jo deres penge alligevel, uanset om investor får et positivt eller negativt afkast," forklarer hun.

Men strukturen møder også kritik - især fra folk, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med Formuepleje. Deres største betænkelighed er, at 10 procent i resultathonorar lyder dyrt, men ifølge Gitte Brøgger Led skyldes det ofte en forfejlet tankegang, der fjerner fokus fra det, det hele drejer sig om: Afkast og formuebevarelse.

"Det kommer an på, hvad man sammenligner med. Hvis man udelukkende ser på det beløb, man betaler i kroner og øre, kan det ved første øjekast godt virke som en høj pris i forhold til andre, men samtidig får man jo også et positivt, absolut afkast. Det vigtige er, at man hele tiden har øjnene på sin egen bundlinje og på det, man får ud af sin investering. Det er bedre at få 10 procent i afkast med 2,5 procent i omkostninger, end det er at få 7 procent i afkast med 1,5 procent i omkostninger," siger hun.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>