Begrænset negativ effekt af terrorangrebene

Terrorangrebene i Paris i fredags øger usikkerheden, hvorfor de finansielle markeder reagerer negativt her til morgen. Investeringskomitéen vurderer dog, at effekten formentlig vil være kortvarig, og komitéen fastholder porteføljernes eksponeringer.

Fredagens terrorangreb i Paris blev tilsyneladende udført af terrorister med militærtræning og meget tyder desuden på, at terrorhandlingerne var planlagt og koordineret udefra. Islamisk Stat har da også påtaget sig ansvaret. Terrorangrebene i Paris kommer efter den mystiske nedstyrtning af det russiske passagerfly i Egypten for to uger siden, hvor alle mistede livet.

Økonomiske konsekvenser

Det ville være naivt at forestille sig, at den nye udvikling i terrorbilledet i Europa og en forventet kommende optrapning af krigen mod IS slet ingen økonomiske konsekvenser vil få. Det vil det naturligvis. En større del af de offentlige ressourcer vil fremover skulle anvendes til terrorbekæmpelse og øget krigsindsats over for Islamisk Stat. En regning, der kun kan betales af skatteborgerne.

Det er endnu for tidligt at vurdere om terrorhandlingerne vil få Europas befolkninger til at ændre adfærd og forbrugsmønstre. Vil folk i byerne for eksempel være mindre tilbøjelige til at gå på restauranter og cafeer og til at benytte sig af forlystelser i det offentlige rum?  Vores umiddelbare vurdering er nej, for risikoen for terror er jo ikke ny, og hidtil har vi ikke oplevet nævneværdige ændringer i forbrugsmønstret.

Samlet set er komitéens vurdering dog, at det skærpede terrorbillede isoleret set vil have en svag negativ effekt på den økonomiske vækst, og at man må forvente et yderligere pres på de i forvejen pressede offentlige budgetter.

Investeringsmæssige konsekvenser

Udsigten til marginalt lavere økonomisk vækst ændrer ikke på de grundlæggende positive takter i den europæiske økonomi og det selvbærende økonomiske opsving i USA. Så selvom investeringskomitéen forventer en initial negativ reaktion på især det europæiske aktiemarked i begyndelsen af denne uge, er det vores vurdering, at effekten formentlig vil være kortvarig, og at det derfor er for dyrt og for usikkert at gå imod den langsigtede opadgående trend på aktiemarkedet ved at forsikre sig mod kursfald eller direkte at reducere aktieeksponeringen.

Forudsætningerne for en yderlig styrkelse af den amerikanske dollar er også fortsat tilstede. Vi fastholder derfor vores eksponering til aktier og kredit i Formueplejes blandede porteføljer.

 

Artiklen er opdateret den 16. november 2015, kl. 9:00

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>