Aldersopsparing – bevidst eller ubevidst misforstået?

Aldersopsparingen er en af de mest attraktive opsparingsmuligheder, men er desværre overset af mange pensionsopsparere.

Mangel på interesse for dette produkt kan skyldes, at udbyderne i finanssektoren har en interessekonflikt med deres kunder, fordi aldersopsparing - set med udbyderens øjne - er mindre attraktivt. Men tilbageholdenhed i forbindelse med aldersopsparing opstår også på grund af misforståelser hos investorerne omkring de skattemæssige forhold. Faktum er, at aldersopsparingen er mere attraktiv end den gamle kapitalpension. Men hvad er aldersopsparing?

Opsparing og fradrag

Pensionsindskud har historisk været forbundet med fradragsmuligheder - primært med fokus på muligheden for nedbringelse af topskatten. Derfor står ratepensioner og livrenter i dag for en stor en del af pensionsindskuddene af såvel indskuds- som fradragsmæssige årsager.

Aldersopsparingen, som har afløst kapitalpensionen, står i skyggen af de øvrige pensionsordninger, hvilket virker paradoksalt, da ordningen indeholder en lang række fordele. Omlægningen fra kapitalpension til aldersopsparing er efter en sløv start kommet op i gear, og muligheden for omlægningen med skatterabatten på 2,7 procent var mulig indtil udgang af 2015. Den rabat burde alle med en gammel kapitalpension, hvor der står mere end cirka 100.000 kroner, have udnyttet. Trods konverteringen af kapitalpensioner til aldersopsparinger er indbetalingerne på aldersopsparingerne dog begrænset.

Ikke fradrag ved aldersopsparing

En af årsagerne til den manglende interesse for aldersopsparingen er, at indskuddet på maksimalt 29.600 kroner (2017) ikke er fradragsberettiget. Hidtil har man kunnet indsætte 46.000 kroner på en kapitalpension med fradrag. I 2017 er der fremsat forslag om, at indskud på aldersopsparing reduceres til 5.000 kroner. Samtidig bliver det muligt at indsætte 50.000 kroner årligt fem år før folkepensionsalderen.

Det har skabt en del forvirring omkring fordelagtigheden af aldersopsparingen, når man ikke længere har fradragsmuligheden. Faktum er, at aldersopsparingen i skattemæssig henseende er en bedre ordning end kapitalpensionen, hvor fradragsværdien var cirka 37 procent, og beskatningen ved udbetaling var 40 procent. Denne ugunst på 3 procent findes ikke ved aldersopsparingen.

Ingen rentegevinst

En anden udbredt misforståelse har været fordelagtigheden ved at have større investeringsbeløb på de fradragsberettigede ordninger. Der opnås ikke en "rentegevinst" ved at have fradragsberettiget indbetaling via kapitalpension og dermed et større investeringsbeløb contra ikke fradragsberettiget indskud via aldersopsparingen. Dette kan illustreres ved følgende eksempel:

 

Gammel kapitalpension

Ny aldersopsparing

Indskud, fradragsværdi 40%

10.000 kr.

6.000 kr.

Saldo efter 10 år med 8% i afkast efter PAL-skat

21.589 kr.

12.953 kr.

Udbetalingsskat

8.636 kr.

0 kr.

Til udbetaling

12.953 kr.

12.953 kr.

Som det fremgår, opnås der ingen "rentegevinst" af den udskudte skat, da man har samme beløb efter skat med eller uden fradrag.

Fordele ved aldersopsparing

Fordelene ved aldersopsparingen kan opsummeres på denne måde:

  • Lavere beskatning af afkastet, idet PAL-skatten er 15,3 procent. Ved alternativ opsparing i frie midler beskattes afkastet med mindst 27 procent ved samlet negativ kapitalindkomst og maksimalt 42 procent ved samlet positiv kapitalindkomst. Ved aktieindkomst er skatten også 27/42 procent
  • Fleksibel udbetaling. Ved pension kan aldersopsparingen helt eller delvist udbetales over op til 15 år frem
  • I modsætning til ratepension og livrenter er der ingen modregning i pensionstillæg
  • Man kan selv sammensætte sine investeringer via depot i sin bank
  • Begunstigelsesmuligheder ved arv uden om boet
  • Kreditorbeskyttelse
  • Indbetaling fra 0-75 (77) år. Der kan indbetales på ordningen, selvom der er fortaget udbetaling

Lav beskatning

For hovedparten af opsparerne skal fordelagtigheden ved pensionsopsparing findes i den lave beskatning på afkast, der aktuelt er 15,3 procent årligt efter lagerprincippet. I forhold til de andre skattemiljøer er dette yderst attraktivt, da frie midler beskattes som aktie- eller kapitalindkomst op til 42 procent.

Det er værd at bemærke, at fordelagtigheden ved den lave afkastbeskatning gør aldersopsparingen attraktiv for såvel unge som ældre opsparere. I forhold til børn og børnebørn kunne dette være relevant i forhold til eventuelle planer om at give sin formue videre i levende live i form af gaver med mere.

Pas på modregning

Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvilken pensionsform der vælges. Specielt modregningen i pensionstillæg, som er tilfældet ved ratepensioner og livrenter, betyder, at mange pensionsopsparere med fordel kan vælge aldersopsparingen. Indskydes der på ratepensioner og livrenter for opsparere, som ikke betaler topskat, kan modregningen i pensionstillægget ved udbetaling faktisk medføre, at man risikerer at spare op med tab. Denne problemstilling er relevant for mange lønmodtagere med arbejdsmarkedspensioner og indkomst under topskattegrænsen, som på grund af det manglende fradrag på aldersopsparing har fået omlagt deres pensionsindskud fra kapitalpension til ratepensioner eller livrenter.

Fakta: Hvad er Aldersopsparing?

Aldersopsparing er en skattebegunstiget opsparingsform, hvor der ikke er fradrag for indskud og dermed heller ikke beskatning ved udbetaling. Den største fordel ved aldersopsparingen er, at afkastet beskattes meget lempeligt med kun 15,3 procent efter lagerprincippet. Derudover så modregnes udbetaling fra aldersopsparing ikke i offentlige ydelser.

Kontakt gerne en af Formueplejes rådgivere, og hør hvordan du via din bank kan oprette en aldersopsparing. Vil du vide mere om, bvordan du kan optimere din pensionsopsparing, har vi samlet Formueplejes 18 bedste pensionstip.

Artiklen er fra april 2015, opdateret medio 2017.